Aktualności
Sprawy nauki
27 Września
Opublikowano: 2019-09-27

Apel KRASP o podjęcie pilnych działań w odpowiedzi na kryzys klimatyczny i środowiskowy

O podjęcie pilnych, zdecydowanych działań, będących odpowiedzią na największy kryzys, który zagraża naszej cywilizacji, zaapelowała do władz państwowych, samorządowych, wszystkich obywateli, a zwłaszcza członków wspólnoty akademickiej Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Diagnozując sytuację, rektorzy napisali o spektakularnym rozwoju cywilizacyjnym i wzroście dobrobytu wielu ludzi, które dokonały się jednak kosztem znaczącego zaburzenia ekosystemów i doprowadziły do stanu zagrożenia klimatycznego. „Postawiło to pod znakiem zapytania dalszy los naszego gatunku (…) Stoimy w obliczu niestabilności, a nawet możliwości załamania się światowej gospodarki i systemu finansowego” – czytamy w dokumencie podpisanym przez przewodniczącego KRASP prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta.

Autorzy apelu zwracają uwagę, że podejmowane do tej pory działania zaradcze są niewystarczające, ale podkreślają jednocześnie, że na dokonanie zmian nie jest jeszcze za późno, pod warunkiem, że zaczniemy działać natychmiast na każdym poziomie: od lokalnego, po globalny. Zmiany muszą objąć wszystkie sfery naszego życia ekonomicznego, społecznego i politycznego, a także technologii. Jeśli nie zajdą (…) czeka nas katastrofalne konsekwencje ocieplenia klimatu, niebezpieczna utrata różnorodności biologicznej i w efekcie niezliczone ludzkie cierpienia – wieszczą.

W dalszej części pisma KRASP akcentuje rolę społeczności akademickiej w obliczu kryzysu klimatycznego i środowiskowego. Zdaniem rektorów, zadaniem uniwersytetów jest przede wszystkim przewidywanie skutków działalności człowieka, edukacja i zgłaszanie propozycji nowych rozwiązań służących kształtowaniu zrównoważonego rozwoju społeczeństw. Mamy moralny obowiązek ostrzegać ludzkość o groźnym egzystencjalnym zagrożeniu (…) Do rozwiązania [kryzysu] wzywamy przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych, zarówno przyrodniczych, medycznych, ścisłych i technicznych, jak i humanistycznych i społecznych. Oczekujemy od członków środowiska naukowego i studentów aktywnego udziału we wdrażaniu koniecznych zmian w naszych uczelniach oraz aktywnego włączenia się w działania poza nimi – apelują rektorzy uczelni zrzeszonych w KRASP, przywołując na koniec misję wyrażoną w Magna Charta Universitatum: „Uniwersytety muszą przekazywać przedstawicielom przyszłych pokoleń taką wiedzę i umiejętności, które nauczą ich, a pośrednio także innych, poszanowania pełnej harmonii ich naturalnego środowiska i życia jako takiego”.

MK

Apel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)