Aktualności
Sprawy nauki
04 Stycznia
Opublikowano: 2024-01-04

Bariery w rozwoju kariery młodych naukowców

Przeciążenie organizacyjne, mobbing, wymóg publikowania w zagranicznych wydawnictwach, a może trudności w pozyskiwaniu grantów? Ankietę dotyczącą barier na początkowym etapie kariery przeprowadza Rada Młodych Naukowców.

Co stanowi największą trudność w działalności naukowej i naukowo-dydaktycznej? – z takim pytaniem zwróciła się do badaczy Rada Młodych Naukowców. Chodzi o zidentyfikowanie barier w rozwoju kariery już na jej początkowym etapie. W tym celu opracowano anonimową ankietę adresowaną wyłącznie do młodych naukowców (doktorantów, doktorów do 7 lat po uzyskaniu stopnia, nauczycieli akademickich bez stopnia naukowego doktora).

Inicjatorzy przedsięwzięcia wskazali w formularzu kilka z takich przeszkód: przeciążenie organizacyjne, trudność w pozyskiwaniu grantów, punktoza, mobbing/nieetyczne zachowania w pracy, przeciążenie dydaktyczne, dostępność programów umożliwiających mobilności/staże zagraniczne, spowolnienie rozwoju spowodowane sytuacją rodzinną (urlopem macierzyńskim/wychowawczym etc.), wymóg publikowania w zagranicznych wydawnictwach. Można też wpisać inne niż wyżej wymienione. Ostatnie z pytań dotyczy doświadczeń z nieetycznymi zachowaniami w miejscu pracy (mobbing, przemoc naukowa, utrudnianie awansu lub zatrudnienia, etc.).

Rada Młodych Naukowców to zespół doradczy Ministra Edukacji i Nauki, wspierający rozwój kariery młodych badaczy. W listopadzie rozpoczęła się VIII kadencja tego gremium. Tworzy go: po 4 przedstawicieli nauk inżynieryjno-technicznych, nauk społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu, po 2 – nauk humanistycznych, nauk rolniczych, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki oraz jeden reprezentant nauk teologicznych. Ich kadencja potrwa do końca października 2025 roku. Przewodniczącą RMN jest dr Olga Witkowska-Piłaszewicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

MK

Dr Olga Witkowska-Piłaszewicz z SGGW nową przewodniczącą Rady Młodych Naukowców

Dyskusja (0 komentarzy)