Aktualności
Sprawy nauki
24 Lutego
Źródło: Twitter/M.Bilewicz
Opublikowano: 2020-02-24

Centrum Badań nad Zagładą Żydów w sprawie dr. hab. M. Bilewicza

Obstrukcja, która ma miejsce w przypadku tytułu profesorskiego Michała Bilewicza, nie ma żadnych podstaw, a wręcz rodzi uzasadnione podejrzenia, że jej przyczyną są względy polityczne i ideologiczne – napisało Centrum Badań nad Zagładą Żydów, odnosząc się do sprawy braku podpisu Prezydenta RP pod nominacją dla dr. hab. Michała Bilewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. 

Oświadczenie CBnZŻ jest już drugim takim stanowiskiem w ciągu ostatnich kilku tygodni. Wcześniej o opóźnienia w nadawaniu tytułów naukowych niektórym kandydatom zapytał prezydenta Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Dr hab. Michał Bilewicz, kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego czeka na decyzję już od ponad roku. „Jest jednym z najwybitniejszych polskich psychologów społecznych, a jego osiągnięcia, dorobek naukowy oraz popularyzatorski nie budzą żadnych wątpliwości” – podkreślają autorzy oświadczenia.

Dodają, że na przeszkodzie w zatwierdzeniu decyzji Centralnej Komisji  do spraw Stopni i Tytułów nie stoją żadne względy formalno-prawne ani merytoryczne. „Nie tylko obowiązujące w Polsce prawo, lecz także dobry obyczaj nakazuje, by prezydent bez zbędnej zwłoki swoją rolę w tej procedurze wypełnił. Obstrukcja, która ma miejsce w przypadku tytułu profesorskiego Michała Bilewicza, nie ma żadnych podstaw – a wręcz rodzi uzasadnione podejrzenia, że jej przyczyną są względy polityczne i ideologiczne” – czytamy w stanowisku Centrum Badań nad Zagładą Żydów.

W konkluzji napisano, że sytuacja ta jest poważnym naruszeniem samorządności i autonomii nauki. „Protestujemy przeciwko złym praktykom ręcznego sterowania procesem awansu naukowego przez urzędników państwowych, które budzą głęboki niepokój – zwłaszcza wtedy, gdy praktyk takich dopuszcza się pierwsza osoba w państwie” – kończą autorzy oświadczenia, pod którym podpisało się już kilkaset osób.

Michał Bilewicz jest doktorem habilitowanym nauk społecznych, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW. Prowadzi wykłady na Wydziale Psychologii UW. Jest zastępcą przewodniczącego Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Politycznej. Współautor lub autor kilkudziesięciu prac, w większości publikowanych w czasopismach obcojęzycznych. W 2015 otrzymał Nagrodę Narodowego Centrum Nauki w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Jego badania koncentrują się wokół problematyki teorii spiskowych, uprzedzeń, konfliktu międzygrupowego, zagrożenia pozytywnej tożsamości społecznej i dehumanizacji, głównie na przykładzie ksenofobii, antysemityzmu i konfliktów etnicznych. W lutowym numerze „Forum Akademickiego” można przeczytać jego artykuł pt. Wolność wypowiedzi czy wolność od dyskryminacji?

MK

Oświadczenie w sprawie braku podpisu pod nominacją profesorską dla dr. hab. Michała Bilewicza

 

Dyskusja (0 komentarzy)