Aktualności
Sprawy nauki
15 Listopada
Źródło: PWr, NCN
Opublikowano: 2023-11-15

Dwie polskie badaczki dołączyły do Academia Europaea

Dwie polskie badaczki: prof. Joanna Rymaszewska i prof. Anetta Undas zostały przyjęte w poczet członków Academia Europaea – prestiżowej organizacji skupiającej ponad 5 tys. uczonych z różnych dziedzin.

Academia Europaea została założona w 1988 roku z inicjatywy brytyjskiego Royal Society, najstarszego na świecie towarzystwa naukowego i Szwedzkiej Akademii Nauk. Jej siedziba mieści się w Londynie. Akademia zaprasza do swojego grona naukowców o wybitnych osiągnięciach. Zrzesza obecnie ponad 5 tys. specjalistów z medycyny, chemii, fizyki, matematyki, ekonomii, nauk humanistycznych i społecznych, w tym 85 laureatów Nagrody Nobla. Jej celem jest rozwój i propagowanie doskonałości naukowej, promowanie badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych we wszystkich dziedzinach nauki. W gronie tym jest także ponad stu Polaków. Ostatnio do Academia Europaea dołączyły dwie nasze uczone.

Prof. Joanna Rymaszewska specjalizuje się w psychiatrii i od tego roku kieruje Katedrą Neuronauki Klinicznej na Wydziale Medycznym Politechniki Wrocławskiej. Wcześniej stała na czele Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (2016–2022), gdzie pełniła dwukrotnie funkcję dziekana, senatora oraz prodziekana ds. studiów doktoranckich. Pasjonuje się zdrowiem mózgu i bada metody neurostymulacji w zaburzeniach psychicznych, problemy psychiczne w różnych chorobach, w starszym wieku, a także sposoby dbania o organizm jako całość.

Realizuje projekty międzynarodowe: europejskie programy ramowe, m.in EDEN, EUNOMIA, DEMOBinc, JPND: MEETINGDEM, SHARED, COGNISANCE. Jest autorką ponad 410 publikacji naukowych, podręczników o zaburzeniach psychicznych w chorobach somatycznych, psychiatrii konsultacyjnej, prac o metodach neurostymulacji mózgu i otępień. Organizuje co roku we Wrocławiu konferencję Psychiatria – Dialogi interdyscyplinarne.

Należy do zarządu European Association of Psychosomatic Medicine oraz INTERDEM (Network of Researchers on Psychosocial Interventions in Dementia), a także Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Komisji Bioetycznej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Prof. Anetta Undas jest lekarzem chorób wewnętrznych, specjalistką w zakresie diagnostyki i leczenia chorób zakrzepowo-zatorowych. Kieruje Zakładem Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pracownią Podejmowania Decyzji w Praktyce Klinicznej (Evidence Based Medicine, EBM). Ponadto kieruje Ośrodkiem Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie i od 2013 roku sprawuje funkcję pełnomocnika dyrektora Szpitala ds. Centrum Badań i Technologii Medycznych. Współpracuje z ośrodkami w Europie (University of Geneva, University of Murcia, University of Leeds) i Stanach Zjednoczonych (University of Vermont).

Jej zainteresowania naukowe dotyczą genetycznej i środowiskowej regulacji krzepnięcia krwi i miażdżycy na pograniczu nauk podstawowych i klinicznych. Zidentyfikowała nowy czynnik ryzyka tętniczych i żylnych epizodów zakrzepowo-zatorowych, tj. prozakrzepowe właściwości fibryny. Stworzyła unikatowy ośrodek badań nad fibryną. Charakteryzuje rzadkie trombofilie występujące w Polsce. Bada wpływ na krzepnięcie krwi chorób zapalnych i autoimmunologicznych oraz różnych leków, w tym leków obniżających stężenie cholesterolu, antykoagulantów, leków antyagregacyjnych.

Zasiada w Zarządzie Głównym Towarzystwa Internistów Polskich. Jest członkiem International Society on Thrombosis and Haemostasis, European Society on Clinical Investigation i International Fibrinogen Research Society. W 2016 roku została powołana do Rady Narodowego Centrum Nauki.

W tym roku członkami Academia Europaea zostali także profesorowie: Jacek Błażewicz, Wojciech Czakon, Marek Sanak i Andrzej Skowron.

MK

Prof. Joanna Rymaszewska
Prof. Anetta Undas
Dyskusja (0 komentarzy)