Aktualności
17 Lutego
Źródło: www.umk.edu.pl
Opublikowano: 2020-02-17

Pierwszy laureat nagrody „Ratio et Spes”

Profesor Tomaso Poggio z Center for Brains, Minds and Machines Massachusetts Institute of Technology został laureatem pierwszej edycji międzynarodowej Nagrody Naukowej „Ratio et Spes”, ustanowionej wspólnie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Fundację Watykańską Joseph Ratzinger-Benedykt XVI.

Nagroda zostanie wręczona w Toruniu 19 lutego, w dniu Święta Uniwersytetu, podczas Gali z okazji Dnia Nauki Polskiej. Laureat – prof. Tomaso Poggio – został wyróżniony za publikację Theoretical Issues in Deep Networks: Approximation, Optimization and Generalization, która jest efektem współpracy profesora z dr. Andrzejem Banburskim i mgr. Qianli Liao (także z MIT). Obszarem wiedzy, w którym została przyznana nagroda w pierwszej edycji konkursu, jest sztuczna inteligencja. Rada Naukowa Nagrody doceniła interdyscyplinarny charakter publikacji oraz jej odniesienie do współczesnych problemów, co może mieć istotny wpływ na życie jednostek i społeczeństw.

Do konkursu zgłoszono dziesięć publikacji (książki, artykuły i cykle artykułów), które zostały ocenione przez siedmiu ekspertów.

Międzynarodowa nagroda naukowa (oraz wyróżnienie) będą przyznawane co roku w innym obszarze badań. Podstawowym celem inicjatywy jest promowanie interdyscyplinarnej refleksji naukowej nad zagadnieniami ważnymi i aktualnymi dla ludzkości. W ramach współpracy z Fundacją Watykańską planuje się także utworzenie na Wydziale Teologicznym UMK Centrum Naukowego Josepha Ratzingera, które będzie promować myśli i nauczanie kardynała patrona, oraz wspólne organizowanie innych przedsięwzięć naukowych i popularyzatorskich.

źródło: UMK

Dyskusja (0 komentarzy)