Aktualności
Sprawy nauki
10 Stycznia
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2020-01-10

Prof. Karol Życzkowski dyrektorem KCIK

Prof. Karol Życzkowski z Zakładu Optyki Atomowej Uniwersytetu Jagiellońskiego zostanie dyrektorem Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej z siedzibą w Sopocie. Na 4-letnią kadencję powołał go rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotr Gwizdała.

Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku zostało powołane przy Uniwersytecie Gdańskim jako wspólna jednostka badawcza zrzeszająca 9 ośrodków naukowych: Uniwersytet Jagielloński, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Instytut Fizyki PAN, Politechnikę Gdańską, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski. Centrum posiada Radę Naukową i kieruje nim dyrektor Ryszard Horodecki. Misją KCIK jest tworzenie zintegrowanej bazy dla interdyscyplinarnych badań w obszarach przetwarzania kwantowej informacji i podstaw fizyki. Centrum jest otwarte na współczesne trendy i kontynuuje szeroką współpracę międzynarodową. W siedzibie Centrum w Sopocie corocznie w maju odbywają się międzynarodowe sympozja naukowe skupiające światowych liderów informacji kwantowej. KCIK jest wspomagane przez Uniwersytet Gdański, granty badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz programów europejskich.

Prof. Karol Życzkowski od czasów studiów, ukończonych w roku 1983, jest stale związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. W 1987 roku obronił pracę doktorską, w 7 lat później habilitował się. W 2004 otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych. Od 1999 roku pracuje równocześnie w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Zajmuje się mechaniką i informatyką kwantową, teorią chaosu oraz zastosowaniami matematyki w naukach społecznych. Współautor monografii Geometry of Quantum States, książki Każdy głos się liczy. Wędrówka przez krainę wyborów oraz kompromisu jagiellońskiego – systemu głosowania w Radzie Unii Europejskiej. W latach 2008, 2010 i 2012 pracował w panelu PE2 (fizyka) oceniającego wnioski o granty europejskie ERC Advanced Grants, a w latach 2010–2012 był członkiem Zespołu ds. Nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz osiągnięcia naukowe.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)