Aktualności
Sprawy nauki
27 Lipca
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2023-07-27

Prof. Magdalena Musiał-Karg we władzach IPSA

Prof. Magdalena Musiał-Karg z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu została wybrana do Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Towarzystwa Politologicznego. Nowe władze organizacji wyłoniono podczas kongresu w Buenos Aires. 

Wybory władz International Political Science Association (IPSA) na kadencję 2023–2025 odbyły się podczas XXVII Światowego Kongresu Nauk Politycznych (27th World Congress of Political Science) w Buenos Aires. Wydarzenie zgromadziło ponad 3 tys. politologów ze 122 państw. Tematem wiodącym była polityka w dobie kryzysów transgranicznych.

Funkcję prezydenta IPSA objął (wybrany jako elekt na kongresie w 2021 roku) prof. Pablo Oñate z Uniwersytetu w Walencji. Do 16-osobowego Komitetu Wykonawczego IPSA wybrano prof. Magdalenę Musiał-Karg z Zakładu Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako jedyna będzie reprezentować Polskę we władzach IPSA.

Bardzo się cieszę z tego wyzwania, bo to niewątpliwie docenienie polskiego środowiska politologicznego i polskiej politologii na świecie. Wyróżnienie jest tym większe, że jestem w Komitecie Wykonawczym jedyną osobą z Europy Środkowo-Wschodniej. W ostatnich latach nasze środowisko bardzo mocno pracowało na tę pozycję, czego dowodem była np. organizacja w 2016 r. kongresu IPSA w Poznaniu, a także duża, blisko pięćdziesięcioosobowa, reprezentacja naszych politologów w Buenos Aires. Ponadto ostatnie dwie kadencje Polskę we władzach IPSA z wielkim zaangażowaniem reprezentował prof. Arkadiusz Żukowski i jego zasługi są w tym zakresie nieocenione. Mam nadzieję, że moja praca przełoży się na jeszcze lepsze opinie o polskiej politologii, a także na pogłębienie dobrych relacji z towarzystwami politologicznymi w regionie –  komentuje prof. Magdalena Musiał-Karg, stojąca na czele Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Specjalizuje się w badaniach nad demokracją bezpośrednią oraz wykorzystaniem nowych technologii w systemach demokratycznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wyborczych (e-voting). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się również na problemach związanych z rolą kobiet w przestrzeni publicznej oraz ze współpracą transgraniczną na granicy polsko-niemieckiej. Koordynuje działalność Grupy Badawczej „Inicjatywa Helwecka”, której celem są interdyscyplinarne badania nad Konfederacją Szwajcarską (m.in. szwajcarskim systemem politycznym, federalizmem, demokracją bezpośrednią, stosunkami Szwajcarii np. z Polską i innymi państwami, relacjami na linii Szwajcaria-UE), wymiana doświadczeń i wiedzy związanych z badaniami na temat tych zagadnień, organizowanie przedsięwzięć naukowych poświęconych Szwajcarii, a także realizacja różnego rodzaju projektów, grantów o charakterze krajowym i międzynarodowym. Prowadzi także badania w ramach Center for Direct Democracy Studies na Uniwersytecie w Białymstoku.

Jest autorką wielu publikacji naukowych na temat elektronicznej partycypacji, e-voting, demokracji bezpośredniej. Należy do Komitetu Nauk Politycznych PAN, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, kieruje Ośrodkiem Badań i Edukacji Europejskiej. Od lat związana jest z polsko-niemiecką instytucją dydaktyczno-naukową – Collegium Polonicum w Słubicach.

Międzynarodowe Towarzystwo Politologiczne powstało w 1949 roku. Jest jedynym światowym towarzystwem naukowym skupiającym przedstawicieli nauk politycznych (obecnie ponad 3 tys.). Członkostwo instytucjonalne (ponad sto podmiotów, z Polski: Uniwersytet Jagielloński i Instytut Studiów Politycznych PAN) jest otwarte dla międzynarodowych lub krajowych organizacji, stowarzyszeń, bibliotek, wydziałów uczelni zajmujących się naukami politycznymi. IPSA zrzesza także blisko 60 krajowych, a także regionalnych towarzystw nauk politycznych (w tym Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych). Tworzy globalną sieć naukową politologów z całego świata.

Mariusz Karwowski

Towarzystwa naukowe powinny móc się rozwijać i wykorzystywać swój potencjał badawczy

 

Dyskusja (0 komentarzy)