Aktualności
Sprawy nauki
28 Stycznia
Źródło: MIBMiK
Opublikowano: 2020-01-28

Prof. Marcin Nowotny na czele KPN

Prof. Marcin Nowotny, kierownik Laboratorium Struktury Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej, został wybrany nowym przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej. To organ opiniodawczo-doradczy ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Do głównych zadań Komitetu należy udzielanie pomocy ministrowi przy opracowywaniu: dokumentów dotyczących rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, projektu budżetu państwa oraz planu finansowego określającego środki finansowe na naukę, krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych, a także opiniowanie: projektów aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności, planów działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz sporządzanie merytorycznych ocen sprawozdań z ich działalności. W skład tego gremium wchodzi 12 członków, powołanych przez ministra. Ich kadencja trwa 2 lata. Obecnie w KPN zasiadają: dr hab. Stanisław Czekalski, prof. dr hab. Janusz Gołaś, prof. dr hab. Wiesława Grajkowska, prof. dr hab. Andrzej Jajszczyk, prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz, dr hab. inż. Krzysztof Leja, dr hab. Natalia Letki, prof. dr hab. Jacek Łęski, prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski, dr hab. Marcin Nowotny, prof. dr hab. Jerzy Szwed, prof. dr hab. Tomasz Żylicz.

Spośród członków Komitetu co pół roku wybierany jest przewodniczący. W kadencji rozpoczętej w 2018 roku na czele KPN stali dotąd: prof. dr hab. Jerzy Szwed, prof. dr hab. Tomasz Żylicz oraz dr hab. Natalia Letki.

Na ostatnie w tej kadencji KPN pół roku na przewodniczącego wybrano prof. Marcina Nowotnego z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. Nowotny ukończył Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2002 roku uzyskał tytuł doktora w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie w pracowni kierowanej przez prof. Jacka Kuźnickiego. Podczas prac nad doktoratem zajmował się badaniami białek wiążących jony wapnia. W latach 2003–2008 pracował w Narodowych Instytutach Zdrowia w Bethesda (USA) w pracowni kierowanej przez Wei Yang. Podczas pobytu w USA używał metod krystalograficznych do badania enzymów działających na kwasach nukleinowych. Jego największym osiągnięciem było określenie struktury przestrzennej RNazy H związanej do kwasu nukleinowego. W roku 2008, po wygraniu międzynarodowego konkursu, został kierownikiem Laboratorium Struktury Białka w MIBMiK w Warszawie. W swoich badaniach stosuje metody biologii strukturalnej do określenia mechanizmów utrzymania i przetwarzania informacji genetycznej. Zdobywał prestiżowe granty, m. in. z European Research Council, Howard Hughes Medical Institute i Wellcome Trust (dwukrotnie).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)