Aktualności
Sprawy nauki
03 Marca
Fot. Andrzej Lange
Opublikowano: 2020-03-03

Prof. Wojciech Maksymowicz na czele Zespołu ds koronawriusa

Wiceszef resortu nauki, prof. n. med. Wojciech Maksymowicz, stanął na czele zespołu ds. koronawirusa, który będzie m.in. koordynował działania na polskich uczelniach. W skład kilkunastoosobowego zespołu weszli również przedstawiciele konferencji rektorów, studentów, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i niektórych departamentów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 wydał w poniedziałek minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin. Zespół ma w szczególności analizować sytuację w systemie szkolnictwa wyższego i nauki; opracowywać propozycje rekomendacji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedkładać je ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego; koordynować działania związane z przepływem informacji dotyczących COVID19 w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Jak wynika z treści zarządzenia, przewodniczącym zespołu został sekretarz stanu w resorcie nauki prof. dr. hab. Wojciech Maksymowicz, a jego zastępcą – podsekretarz stanu w MNiSW Anna Budzanowska.

Członkami zespołu zostali zaś: przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak; przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych prof. dr hab. Witold Stankowski; przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dr hab. inż. Jan Szmidt; przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich prof. dr hab. Waldemar Tłokiński; rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marcin Gruchała; przewodniczący Parlamentu Studentów RP Dominik Leżański; zastępca dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Agnieszka Stefaniak–Hrycko; członek zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Dawid Solak.

Skład uzupełnili pracownicy MNiSW: dyrektor Departamentu Nauki Bartłomiej Banaszak; dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego Marcin Czaja; dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Grażyna Żebrowska; dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra Piotr Ziółkowski; oraz koordynator Zespołu ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych w Biurze Ministra Maciej Wróbel.

Zgodnie z zarządzeniem w pracach zespołu mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez przewodniczącego. Poza tym przewodniczący może powołać koordynatorów regionalnych prac Zespołu.

źródło: Nauka w Polsce

 

Dyskusja (0 komentarzy)