Aktualności
Sprawy nauki
23 Marca
Opublikowano: 2023-03-23

Reforma PAN: Rada Naukowa IBL krytycznie o projekcie ustawy

Nie kwestionujemy potrzeby przygotowania nowej ustawy o Polskiej Akademii Nauk, nie może ona jednak prowadzić do naruszenia autonomii badawczej, prawnej ani finansowej instytutów – napisała w najnowszej uchwale Rada Naukowa Instytutu Badań Literackich PAN. 

Uchwała wyraża poparcie stanowiska dyrekcji IBL wobec projektu ustawy przekazanego do konsultacji 13 marca. Jak już informowaliśmy, dr hab. Grzegorz Marzec, dyrektor IBL PAN oraz dr Dorota Krawczyńska, zastępca dyrektora ds. ogólnych, zwrócili uwagę, że w przedstawionym dokumencie brakuje „innych pomysłów na instytuty niż precyzyjnie zaplanowane mechanizmy kontroli i nadzoru, w wielokrotnie dublujących się w tym względzie kompetencjach Prezesa PAN, Prezydium PAN i wydziałów”. Autorzy stawiają też pytania: czy Akademii naprawdę nie stać na projekt modernizacyjny na miarę naszych czasów? Czy jedyna dążność PAN-owskich legislatorów, głównie w odniesieniu do instytutów, ma się sprowadzać do cofania demokratycznych przemian ustrojowych? Cóż takiego jest w wolności prowadzenia badań, zwłaszcza jeśli skutkuje ona znakomitymi efektami naukowymi, jak w IBL i wielu innych instytutach, że wolność ta uwiera i przeszkadza? Stanowisko dyrekcji poparła teraz Rada Naukowa IBL PAN.

W naszym przekonaniu właściwy kształt ustawy powinien zapewniać równowagę i harmonijne współistnienie korporacji najwybitniejszych uczonych, powołanych do grona członków Akademii, oraz Instytutów PAN, które prowadzą badania naukowe i wypracowują dorobek naukowy Akademii, zapewniający jej tak wysoką rangę w świecie. Uważamy, że powinna zostać utrzymana łączność instytutów PAN ze środowiskiem uniwersyteckim, wyrażająca się także we wspólnej ocenie parametrycznej i jednolitym systemie uprawnień do nadawania stopni i tytułów naukowych – napisano w uchwale.

Krytycznie o projekcie wypowiedzieli się także byli dyrektorzy Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN oraz Instytutu Badań Literackich PAN.

MK

Reforma PAN: włączenie instytutów

Dyskusja (0 komentarzy)