Aktualności
Sprawy nauki
08 Kwietnia
Opublikowano: 2020-04-08

Rezygnacja przewodniczącego ERC

Przewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych Mauro Ferrari ogłosił 7 kwietnia rezygnację z zajmowanego stanowiska. Decyzja jest wynikiem jednomyślnego żądania wszystkich dziewiętnastu aktywnych członków Rady Naukowej ERC zgłoszonego 27 marca.

Tak zdecydowane działanie członków Rady Naukowej wynikało z oceny dotychczasowych, trzymiesięcznych, działań przewodniczącego. Podstawowym zarzutem był, zdaniem Rady, brak zrozumienia przez Mauro Ferrariego istoty powołania i działania ERC wspierającej najbardziej ambitne badania naukowe zgłoszone przez samych naukowców. Warto w tym miejscu przypomnieć, że budżet ERC stanowi około 17% całkowitego budżetu Unii Europejskiej przeznaczonego na finansowanie nauki. Pozostałe 83% budżetu finansuje badania, których tematyka jest definiowana odgórnie, przez Komisję Europejską.

Rada Naukowa ERC zarzucała także przewodniczącemu brak zaangażowania w sprawy agencji: absencję w ważnych dla ERC spotkaniach, spędzanie nadmiernie dużo czasu w Stanach Zjednoczonych, gdzie był nadal powiązany biznesowo, a także mało widoczne działania w obronie misji i działań ERC. Jednocześnie Mauro Ferrari zaangażował się w prywatnie definiowane inicjatywy wobec Komisji Europejskiej, bez konsultacji czy informowania o tym Rady Naukowej ERC. Członkowie Rady z niepokojem obserwowali, że własne biznesowe i akademickie interesy przewodniczącego, głównie w Stanach Zjednoczonych, realizowane kosztem jego zobowiązań w ERC, stanowiły jaskrawy przykład nieakceptowalnego konfliktu interesów.

Mauro Ferrari w swoim oświadczeniu dla mediów, złożonym w dniu rezygnacji, czyli 7 kwietnia, próbuje uzasadnić swoje odejście brakiem poparcia przez Radę Naukową ERC dla jego pomysłu ustanowienia specjalnego programu badawczego ERC dotyczącego koronawirusa COVID-19. Jednomyślna decyzja Rady w tej sprawie wynikała z faktu, że programy badawcze poświęcone temu konkretnie zagadnieniu uruchomiła już wcześniej Komisja Europejska w ramach innych obszarów finansowania programu ramowego Horyzont 2020. Warto dodać, że ERC od lat finansuje  ambitne badania koronawirusów i innych rodzajów patogenów, a także zagadnień epidemiologicznych, zgłoszone przez samych naukowców. Rada Naukowa ERC daje także swobodę grantobiorcom w modyfikowaniu programów ich badań, tak aby odpowiadały na aktualne wyzwania, a wręcz zaleca takie działania, o ile jest szansa, by w czasie realizacji grantu uzyskać znaczące wyniki.

Należy także podkreślić, że mimo trwania epidemii i związanych z tym utrudnień, ERC kontynuuje działania związane z obsługą trwających właśnie konkursów typu Consolidator Grants i Starting Grants.

Na podstawie oświadczenia Rady Naukowej ERC

Andrzej Jajszczyk, członek Rady Naukowej ERC

Dyskusja (0 komentarzy)