Aktualności
Szkoły wyższe
26 Maja
Opublikowano: 2022-05-26

Akademia Pomorska członkiem Parlamentu Hanzeatyckiego

Akademia Pomorska w Słupsku została przyjęta w skład Parlamentu Hanzeatyckiego. Stowarzyszenie mające swoją siedzibę w Hamburgu wspiera współpracę ponadregionalną i międzynarodową na styku różnych gałęzi przemysłu oraz edukacji. 

Hanse Parlament skupia około 60 organizacji z całej Europy, w tym izby przemysłowe, handlowe i rzemieślnicze, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz szkoły wyższe. Celem stowarzyszenia jest wspieranie współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej na styku różnych gałęzi przemysłu oraz edukacji. Projekty realizowane przez Parlament Hanzeatycki są odpowiedzią na bieżące potrzeby społeczne i gospodarcze zachodzące w UE i szerzej – na całym świecie.

Formalnie Akademia Pomorska w Słupsku została przyjęta do Parlamentu Hanzeatyckiego już w ubiegłym roku, jednak z powodu pandemii dopiero teraz możliwa była prezentacja nowych członków podczas Walnego Zgromadzenia. Odbyło się ono w siedzibie Austriackiej Federalnej Izbie Gospodarczej. Polską uczelnię reprezentował dr hab. Marek Łukasik, prorektor ds. rozwoju i współpracy.

Parlament Hanzeatycki jest m.in. liderem projektu 3LoE, w którym uczestniczy także Akademia Pomorska. Przedsięwzięcie ma na celu kształcenie specjalistów na potrzeby zielonej gospodarki. W projekcie bierze udział 22 partnerów z 7 krajów. Jednym z głównych zadań, za które odpowiada AP, jest utworzenie studiów dualnych na kierunku logistyka.

Będą to innowacyjne studia I stopnia prowadzone na ścieżce „Zielone łańcuchy dostaw”. Ich uruchomienie jest wynikiem owocnej współpracy Akademii Pomorskiej w Słupsku z firmą Markos sp. z o.o. z Głobina – jedną z największych w regionie słupskim. Jej pracownicy w ciągu trzech lat zdobędą wyższe, specjalistyczne wykształcenie z zakresu stosowania ekologicznych rozwiązań w logistyce. W kolejnych latach kształcenie w ramach tej ścieżki będą mogli rozpocząć także absolwenci szkół średnich w trybie stacjonarnym. Studia dualne to innowacyjna forma kształcenia, w ramach której zajęcia odbywają zarówno w murach uczelni, jak i w siedzibie przedsiębiorstwa. W rezultacie uczestnik studiów otrzymuje zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną, oczekiwaną przez przedsiębiorców.

„Zielone łańcuchy dostaw” będą już czwartą ścieżką kształcenia na kierunku logistyka realizowanym w Katedrze Zarządzania. Uczelnia kształci obecnie na 30 kierunkach i oferuje studentom możliwość wyboru spośród 100 ścieżek kształcenia. W Akademii Pomorskiej w Słupsku studiuje obecnie około 4 tys. osób, w tym 400 obcokrajowców.

MK, źródło: AP

Dyskusja (0 komentarzy)