Aktualności
Szkoły wyższe
06 Maja
Opublikowano: 2022-05-06

Studia dualne z ekologicznych rozwiązań w logistyce

Akademia Pomorska w Słupsku otwiera studia dualne, na których kształcenie odbywać się będzie w ścisłej współpracy z pracodawcą. Innowacyjne studia prowadzone będą na kierunku logistyka, na którym od nowego roku akademickiego ruszy specjalna ścieżka kształcenia „Zielone łańcuchy dostaw”.

Studia prowadzone będą we współpracy z firmą Markos z Głobina – jedną z największych w regionie słupskim. Specjalizuje się ona w kompozytach wzmocnionych włóknem szklanym. Wytwarza m.in. obudowy elektrowni wiatrowych oraz łodzie ratunkowe, ratownicze i turystyczne. Zatrudnia ponad tysiąc osób.

Grupa siedemnastu pracowników w ciągu trzech lat zdobędzie w Akademii Pomorskiej wyższe, specjalistyczne wykształcenie z zakresu stosowania ekologicznych rozwiązań w logistyce. Nowością jest fakt, że zajęcia w trybie wieczorowym będą się odbywać zarówno w murach uczelni, jak i w siedzibie przedsiębiorstwa. W kolejnych latach kształcenie w ramach ścieżki „Zielone łańcuchy dostaw” będą mogli rozpocząć także absolwenci szkół średnich w trybie stacjonarnym. Już w trakcie nauki nawiążą kontakty ze współpracującymi z uczelnią pracodawcami.

System dualny jest szeroko stosowany w państwach Europy Zachodniej, m.in. w Niemczech. W Polsce to ciągle nowe rozwiązanie. „Zielone łańcuchy dostaw” będą już czwartą ścieżką kształcenia na kierunku logistyka realizowanym w Katedrze Zarządzania. Akademia Pomorska w Słupsku oferuje obecnie możliwość wyboru 120 ścieżek kształcenia na 30 kierunkach. Studia dualne realizowane są w ramach międzynarodowego projektu 3LoE, efektem którego są trójstopniowe centra doskonałości zawodowej. Kształcenie odbywa się zarówno na poziomie szkoły zawodowej, na poziomie szkoły ponadpodstawowej lub kursów doszkalających, jak i na trzecim poziomie, czyli w ramach szkół wyższych.

W najbliższym czasie uczelnia chce zachęcić także inne firmy z regionu do podjęcia z nią współpracy. Ma w tym pomóc Centrum Doskonałości Zawodowej, którego zadaniem jest dostosowywanie polityki kształcenia do potrzeb rynku pracy. Istotną rolę w tym zakresie będzie spełniał zespół diagnostyczny złożony z pracowników naukowych Akademii Pomorskiej. Regularnie będzie on definiował zapotrzebowanie słupskiego rynku pracy.

W Akademii Pomorskiej studiuje obecnie około 4 tys. osób, w tym 400 obcokrajowców.

MK, źródło: AP, www.info.kanal6.pl

Dyskusja (0 komentarzy)