Aktualności
Szkoły wyższe
19 Maja
Źródło: www.uw.edu.pl
Opublikowano: 2022-05-19

Dobra 55 już otwarta

Nowy budynek naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego, w którym swoje siedziby mają m.in. wydziały Lingwistyki Stosowanej i Neofilologii, otwarto w czwartek 19 maja. To największa inwestycja uczelnianego programu wieloletniego.

Obiekt, o powierzchni 28 tys. mkw, zajmuje pas działki między ulicami Dobrą, Lipową, Browarną i Wiślaną. Z budynku korzystają studenci, doktoranci i pracownicy wydziałów Lingwistyki Stosowanej i Neofilologii, Ośrodka Studiów Amerykańskich UW oraz innych jednostek w ramach przestrzeni ogólnouniwersyteckich.

Zarówno pod względem powierzchni, jak i nakładów finansowych, to jedna z największych inwestycji programu wieloletniego, kompleksowego programu rozwoju uczelni. Łączna wartość inwestycji realizowanych w jego ramach wynosi ponad 183 mln zł. Nowy gmach został połączony z wybudowanym w pierwszym etapie obiektem, z którego studenci Uniwersytetu Warszawskiego korzystają już od 2012 roku.

Dzięki tej inwestycji powstały odpowiednie warunki pracy oraz nauki dla pracowników i studentów UW. Nowa siedziba wzmocni potencjał uczelni w zakresie prowadzenia interdyscyplinarnych badań w obszarze nauk humanistycznych i społecznych – zapewnia prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

Budynek ma 4 kondygnacje naziemne i 2 podziemne. Znajdują się w nim m.in.: 92 sale dydaktyczne, 70 pomieszczeń administracyjnych, 39 pomieszczeń naukowo-badawczych, 7 sal konferencyjnych, przestrzenie wspólne umożliwiające integrację społeczności wydziałów, pomieszczenia socjalne dla pracowników, pomieszczenia biblioteczne oraz sala multimedialna ze składaną trybuną, która może pomieścić ponad 150 osób. Obiekt charakteryzuje się licznymi przeszkleniami i stonowaną kolorystyką. W części podziemnej zlokalizowano garaż, w którym oprócz parkingu znajduje się także rowerowania z miejscem na 120 rowerów.

Chcemy, aby przestrzeń Uniwersytetu Warszawskiego była bardziej przyjazna dla społeczności akademickiej, a także dla środowiska. W gmachu zastosowano rozwiązania dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, takie jak np. podjazdy i windy oraz rozwiązania związane z budownictwem ekologicznym i energooszczędnością. Wśród nich wymienić można m.in. instalację paneli fotowoltaicznych czy możliwość zdalnego sterowania klimatyzacją – mówi prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju.

Na elewacji, tak samo jak w części pierwszej, położono blachę miedzianą od strony ul. Wiślanej oraz konstrukcję umożliwiającą dopływ świeżego powietrza z zewnątrz od ul. Browarnej i ul. Lipowej. W budynku znajdują się dziedzińce, które doświetlają budynek oraz zapewniają dodatkową przestrzeń, pokrytą roślinnością: australijski (jedyny zadaszony dziedziniec), afrykański, europejski, azjatycki i oraz amerykański (dawniej nazywany germańskim), znajdujący się w pierwszej części gmachu. Na dachu znajduje się ogród, z którego widać panoramę lewobrzeżnej Warszawy oraz Stare Miasto.

W obiekcie możliwe będzie prowadzenie badań naukowych w oparciu o najnowocześniejsze metody językoznawstwa korpusowego, dydaktyki translacji i przekładu audiowizualnego, socjolingwistyki, lingwistyki komputerowej. Uruchomione zostaną dwa nowoczesne laboratoria (laboratorium EEG oraz laboratorium fonetyczne), a także pracownie: glottodydaktyczna, kanadystyczna, pracownie dla humanistyki cyfrowej, pracownie i kabiny tłumaczeniowe oraz nowoczesne przestrzenie dla zespołów grantowych i badawczych afiliowanych. W salach multimedialnych zastosowano nowoczesne rozwiązania informatyczne.

Badania naukowe obecnie muszą być prowadzone nie tylko w zespołach badawczych, działających ponad podziałami organizacyjnymi poszczególnych jednostek uniwersytetu czy wydziałów, ale także w coraz bardziej interdyscyplinarnie. Takie możliwości stwarza ta przestrzeń. Mam na myśli nie tylko infrastrukturę badawczą, ale także przestrzeń w dosłownym tego słowa znaczeniu, tj. przestronne, jasne pokoje pracy naukowej, których atmosfera wprost zachęca do spotkań, kreatywnych rozmów, „burz mózgów” i wspólnej intensywnej pracy – podkreśla prof. Magdalena Olpińska-Szkiełko, dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW.

Nowoczesna infrastruktura sprzyja także prowadzeniu innowacyjnych zajęć dla studentów w zakresie języków obcych.

W nowoczesnych pomieszczeniach dydaktycznych będziemy realizować dydaktykę na kilkunastu kierunkach studiów, korzystając przy tym z doświadczeń koleżanek i kolegów z innych kierunków, które organizujemy na wydziale. Mamy niepowtarzalną szansę, aby rozwijać kluczowe obszary badań dotyczące języka, kultury i komunikacji oraz objąć zasięgiem badań i dydaktyki wszystkie kontynenty – zaznacza prof. Robert Małecki, dziekan Wydziału Neofilologii UW.

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016–2027” to kompleksowy program rozwoju uczelni. Jego celem jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych oraz włączenie ich do innowacyjnych, eksperymentalnych programów, a także wzmocnienie międzynarodowej pozycji uczelni oraz zwiększenie jej roli w animowaniu przemian społecznych i gospodarczych. Obejmuje on budowę nowych gmachów oraz rozbudowę i przebudowę istniejących budynków. Budżet programu to blisko 1 mld złotych.

źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)