Aktualności
Szkoły wyższe
13 Marca
Opublikowano: 2020-03-13

Dwóch kandydatów do fotela rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Profesorowie: Jerzy Piotr Gwizdała oraz Arnold Kłonczyński wystartują w wyborach na rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Uczelniane Kolegium Elektorów zbierze się 17 marca. 

O reelekcję będzie się ubiegał prof. Jerzy Piotr Gwizdała, ekonomista, specjalista w dziedzinie finansów, ryzyka finansowego oraz zarządzania. W 2016 roku wygrał stosunkiem głosów 50:22 z prof. Grzegorzem Węgrzynem, ówczesnym prorektorem ds. nauki, a obecnie przewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej. Kieruje Katedrą Bankowości i Finansów na Wydziale Zarządzania. W 1986 roku ukończył studia ekonomiczne na Wydziale Ekonomiki Transportu (późniejszy Wydział Ekonomiczny) UG. W 1992 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 2011 – doktora habilitowanego. Nominację profesorską otrzymał w 2019 roku. Od 1991 roku, gdy został dyrektorem administracyjnym, związany zawodowo z UG. Później był adiunktem w Katedrze Bankowości Wydziału Zarządzania UG. W latach 2008–2016 był kanclerzem UG. Jest przewodniczącym Rady Rektorów Województwa Pomorskiego (w kadencji 2016–2020). Prowadzi badania systemów bankowych w państwach Unii Europejskiej, bankowości korporacyjnej w Polsce, zajmuje się także finansowaniem inwestycji proekologicznych przez banki i instytucje pozabankowe, zarządzaniem ryzykiem kredytowym (zwłaszcza współczesnymi metodami jego ograniczania), bankowością transakcyjną jako usługą ograniczonego ryzyka, bankowością elektroniczną w polskich bankach komercyjnych, finansowaniem budownictwa mieszkaniowego w Polsce, realizacją i finansowaniem inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz bankowością hipoteczną. 

O fotel rektora UG będzie się ubiegał także prof. Arnold Kłonczyński, prorektor ds. studenckich i kształcenia. W latach 2012–2016 pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia i studentów Wydziału Historycznego UG. Jest absolwentem Wydziału Historycznego UG, specjalistą z dziedziny historii Szwecji w XX wieku, stosunków polsko-szwedzkich i dziejów Polonii w Skandynawii w XX wieku oraz polskiej i skandynawskiej dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie. W 2001 roku został asystentem, a następnie adiunktem w Zakładzie Dydaktyki Historii UG. W 2005 roku obronił pracę doktorską, a w 2013 – uzyskał habilitację. Od 2013 roku jest profesorem UG.

MK, źródło: www.gedanopedia.pl, fot. UG

Dyskusja (0 komentarzy)