Aktualności
Szkoły wyższe
13 Stycznia
Źródło: AWFiS
Opublikowano: 2020-01-13

Prof. Paweł Cięszczyk nowym rektorem AWFiS w Gdańsku

Nowym rektorem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku będzie prof. dr hab. Paweł Cięszczyk. Czteroletnia kadencja rozpocznie się 1 września 2020 r.

Pod koniec ub.r. prof. Cięszczyk na miesiąc przejął kierowanie uczelnią po tym, jak mandat złożył rektor prof. Waldemar Moska. Sytuacja była związana z prokuratorskim śledztwem dotyczącym wykorzystywania majątku AWFiS przez rektora i jego współpracowników. W przeprowadzonych w listopadzie wyborach uzupełniających, w których startowało dwóch kandydatów (trzeci nie zyskał poparcia Senatu AWFiS), rektorem ponownie został prof. Moska.

W czwartek, 9 stycznia, odbyły się wybory na nową kadencję 2020–2024. Rada Akademii jako kandydatów na rektora wskazała: dr. hab. Wojciecha Ratkowskiego, prof. AWFiS, oraz prof. dr hab. Pawła Cięszczyka. Podczas posiedzenia Uczelnianego Kolegium Elektorów stosunkiem głosów 18:3 wybory wygrał prof. Cięszczyk, którego czteroletnia kadencja rozpocznie się 1 września 2020 roku.

Prof. Cięszczyk jest specjalistą w zakresie genetyki sportowej. W 2007 roku został doktorem nauk o kulturze fizycznej. Sześć lat temu uzyskał habilitację, a wkrótce potem – nominację profesorską. Karierę naukową zaczynał na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie stworzył i kierował Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka. Pod jego egidą powstał program profilaktyki urazowej dla żołnierzy. W 2014 roku otrzymał Zachodniopomorskiego Nobla w dziedzinie nauk podstawowych za „szerokorozumiane zastosowanie badań genetycznych w sporcie i  traumatologii sportowej”. Trzy lata później, zarzucając szczecińskiej uczelni utrudnianie mu kariery, przeniósł się do AWFiS w Gdańsku.

Na swoim koncie ma ponad 160 publikacji. Jest liderem rozpoczętego wartego ponad 1,5 mln zł projektu badawczego, w którym poszukuje nowych genów warunkujących predyspozycje do wykonywania określonych rodzajów wysiłku fizycznego. Osiem lat temu został wyróżniony Nagrodą Burmistrza Gminy Goleniów „Barnim” za swoje dokonania naukowe w zakresie genetyki sportowców.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)