Aktualności
Szkoły wyższe
16 Grudnia
Źródło: AEH
Opublikowano: 2022-12-16

Pierwsza uczelnia niepubliczna ze studiami dla przyszłych farmaceutów

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce uzyskała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku farmacja.

Studia farmaceutyczne są powszechnie uważane za jedne z najbardziej prestiżowych w Polsce. Dotąd realizowane były wyłącznie przez publiczne uczelnie medyczne. Decyzją ministra edukacji nauki uprawnienia do prowadzenia tych studiów uzyskała właśnie pierwsza uczelnia niepubliczna – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie.

Od długiego czasu przygotowywaliśmy się do uruchomienia tak ambitnego kierunku studiów, jakim jest farmacja. Spełniliśmy wszystkie konieczne do tego wymagania – koncepcyjne, programowe, kadrowe i infrastrukturalne. Nasz wniosek był wnikliwie analizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia oraz Polską Komisję Akredytacyjną i wszystkie te instytucje pozytywnie zaopiniowały proponowany przez nas program i warunki kształcenia na kierunku farmacja – informuje prof. Konrad Janowski, rektor AEH.

Program kształcenia, opracowany we współpracy z najwyższej klasy specjalistami, obejmuje 11 semestrów kształcenia, na których studenci będą uczestniczyć w klasycznych zajęciach farmaceutycznych, takich jak: botanika farmaceutyczna, chemia organiczna, bromatologia, farmakokinetyka, biologia molekularna, technologia postaci leku, toksykologia, farmacja kliniczna, prawo farmaceutyczne. Ponadto absolwenci zostaną wyposażeni w ważną w pracy farmaceuty wiedzę z zakresu medycyny opartej na faktach i kategoryzacji leków, farmakoterapii i informacji o lekach, opieki farmaceutycznej czy też o medycznych wyrobach ortopedycznych i diagnostycznych do samostosowania.

Studia będą realizowane na dwóch ścieżkach: polsko- i anglojęzycznej. Ta druga przeznaczona jest dla cudzoziemców, ale także dla tych Polaków, którzy dzięki studiom anglojęzycznym zechcą zwiększyć swoje szanse na międzynarodowym rynku pracy, np. w zagranicznych koncernach farmaceutycznych. Zainteresowani studenci będą mogli także podjąć naukę języka niemieckiego i przejść przez dodatkowe moduły zajęć przygotowujące ich do pracy w krajach niemieckojęzycznych, np. Szwajcarii, gdzie farmaceutów brakuje, a ich zarobki i warunki pracy są bardzo atrakcyjne.

Cechą wyróżniającą programu farmacji w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jest również silny nacisk na kształcenie biznesowe przyszłych farmaceutów, po to by byli lepiej przygotowani do pełnienia funkcji menedżerskich – w przemyśle farmaceutycznym, w laboratoriach badawczych i jako kierownicy aptek.

Współczesny farmaceuta nie może ograniczyć się  do roli sprzedawcy leków w aptece. Oprócz wiedzy z farmacji musi mieć także solidne przygotowanie do prowadzenia własnego biznesu w branży farmaceutycznej i funkcjonowania zawodowego na dynamicznie rozwijającym się rynku przemysłu farmaceutycznego i badawczo-rozwojowego, w szczególności projektowania i badania nowych leków i nowych substancji aktywnych. Nasza uczelnia takich właśnie farmaceutów będzie kształciła. Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli kontynuować różne ścieżki rozwoju kariery zawodowej – oprócz klasycznej pracy w aptece jako farmaceuta zostaną również przygotowani do podjęcia pracy jako specjaliści ds. rejestracji leków lub specjaliści ds. badań i rozwoju nowych produktów w koncernach farmaceutycznych – wyjaśnia prof. Aleksander Mazurek, pełnomocnik rektora ds. studiów farmaceutycznych.

Program studiów został pomyślany tak, aby większość zajęć miała charakter praktyczny.

Przyszli farmaceuci już w trakcie studiów podstawowych powinni intensywnie ćwiczyć i trenować
umiejętności i czynności zawodowe, bo dotychczasowa praktyka kształcenia farmaceutów zbyt duży
nacisk kładła na wiedzę teoretyczną – zauważa prof. Magdalena Makarewicz-Wujec, kierownik nowo powołanego w uczelni Instytutu Opieki Farmaceutycznej. – Chcemy, aby przyszli farmaceuci potrafili świadczyć usługi z zakresu opieki farmaceutycznej i tego typu zajęcia praktyczne wprowadzamy w dużym wymiarze godzin do programu kształcenia. Już w bieżącym roku akademickim rozpoczynamy także praktyczne kształcenie podyplomowe magistrów farmacji, właśnie z opieki farmaceutycznej – dodaje.

Studenci farmacji AEH od początku studiów będą mieli szansę poznania przyszłych pracodawców, z którymi uczelnia zawarła porozumienia o współpracy i którzy należą do grona partnerów uczelni, m.in. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego czy Instytut Transfer of Science. Co interesujące, zawarto porozumienie o współpracy przy prowadzeniu studiów farmaceutycznych z Wojskową Akademią Techniczną.

To właśnie na Wydziale Nowych Technologii i Chemii WAT nasi studenci farmacji będą realizowali część specjalistycznych zajęć laboratoryjnych – zaznacza rektor AEH. – Wojskowa Akademia Techniczna jest
zainteresowana wspólnym z nami kształceniem kadr medycznych, a chętni studenci będą mogli także
uzyskać dodatkowe przygotowanie do podjęcia pracy w wojskowości. Nasza uczelnia nawiązuje też
współpracę z wieloma firmami i aptekami, aby zagwarantować studentom atrakcyjne miejsca realizacji praktyk studenckich, dając tym samym szansę lepszego poznania przyszłych pracodawców już od początkowych lat studiów. Chcemy, aby kształcenie przyszłych farmaceutów w AEH skutecznie łączyło orientację naukową, biznesową i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie – podkreśla prof. Konrad Janowski.

Uczelnia już otworzyła na swojej stronie internetowej rekrutację na kierunek farmacja, a pierwszy rocznik studentów tego kierunku rozpocznie kształcenie w październiku 2023 r.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)