Aktualności
Szkoły wyższe
30 Czerwca
Źródło: www.uw.edu.pl
Opublikowano: 2022-06-30

Po ponad 70 latach medycyna znów na Uniwersytecie Warszawskim

Po ponad siedmiu dekadach Uniwersytet Warszawski wraca do kształcenia lekarzy. W środę, 29 czerwca, rektor uczelni prof. Alojzy Z. Nowak powołał Wydział Medyczny. Studia ruszą od października przyszłego roku. 

O uruchomieniu medycyny na Uniwersytecie Warszawskim mówi się od lat. Jeszcze w 2018 roku wydawało się, że najprostszą drogą do tego będzie federacja z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Ówczesne władze obu uczelni podpisały list intencyjny w sprawie jej powołania, uzgodniono także projekt statutu. Zgodnie z przyjętymi założeniami, głównym wyzwaniem miało być wsparcie wspólnych badań, w tym odciążenie formalno-organizacyjne naukowców i ułatwienie dostępu do infrastruktury, co zwiększałoby szanse badaczy w pozyskaniu dofinansowania.

Dzięki federalizacji oba uniwersytety odzyskają to, czego w sztuczny i brutalny sposób zostały przed 70 laty pozbawione, to, czego od tamtego czasu im brakuje. Staniemy się „pełnym” uniwersytetem. Niewątpliwie doprowadzimy też w ten sposób do powstania potężnej uczelni, będącej liderem zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych rankingach. – podkreślał prof. Mirosław Wielgoś, wtedy rektor WUM.

Z kolei prof. Marcin Pałys, ówczesny rektor UW, dodawał:

Jestem przekonany, że zacieśnienie współpracy będzie z korzyścią dla wszystkich, a dla UW stanie się kolejnym impulsem na drodze do osiągnięcia pozycji uniwersytetu rozpoznawalnego w Europie.

Ostatecznie zaniechano realizacji tego pomysłu, ale nie przekreśliło to planów uruchomienia medycyny na UW. Po zmianie władz rektorskich w 2020 roku zaczęto coraz śmielej dążyć do samodzielnego prowadzenia studiów w tym zakresie. Podczas inauguracji roku akademickiego 2021/22 rektor prof. Alojzy Z. Nowak otwarcie zapowiedział, że kierowana przez niego uczelnia będzie miała swój niezależny wydział lekarski. Te deklaracje nabrały realnego wymiaru w środę 29 czerwca. Późnym wieczorem rektor poinformował w mediach społecznościowych, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu podpisał zarządzenie o powołaniu Wydziału Medycznego. Studia ruszą od października 2023 roku. Tym samym uczelnia nawiązuje do swojej ponad 200-letniej tradycji, która związana jest z kształceniem lekarzy.

Programy studiów na Wydziale Medycznym będą koncentrowały się na nauczaniu podstaw teoretycznych medycyny oraz zasad praktyki medycznej. Kształcenie ma zapewnić studentom zdobycie odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności praktycznych, w tym klinicznych umiejętności zawodowych oraz kompetencji społecznych, które są niezbędne do wykonywania zawodu lekarza – zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz standardami Unii Europejskiej w zakresie świadczenia usług medycznych. Drugim filarem wydziału mają być prace badawcze – prowadzone na początku w ramach dyscypliny nauki medyczne, a z czasem również innych dyscyplin z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Prace naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego pokazują, jak łączyć wiedzę humanistyczną i medyczną, prowadząc interdyscyplinarne badania o istotnym znaczeniu dla społeczeństwa. UW ma znaczące osiągnięcia i silną pozycję w fizyce, biologii, chemii, nanotechnologiach, sztucznej inteligencji, a także psychologii, etyce, moralności i innych dyscyplinach z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Wydział Medyczny będzie opierał się m.in. na interdyscyplinarności wiedzy naukowej z wymienionych dziedzin, ale także tych bezpośrednio związanych z medycyną – mówi rektor UW.

W pierwszej edycji na studia stacjonarne przyjętych zostanie ok. 60 osób, w kolejnych latach limit ten ma być zwiększony. W przyszłości planowane jest uruchomienie studiów niestacjonarnych, studiów prowadzonych w języku angielskim, a także kolejnych kierunków studiów oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Na początku Wydział Medyczny będzie zlokalizowany w budynku Centrum Nauk Biologiczno­-Chemicznych UW, przy ul. Żwirki i Wigury. Docelowo ma powstać odrębny budynek dydaktyczny.

Wydział Lekarski istniał już w strukturach Uniwersytetu Warszawskiego. Został zamknięty w 1950 roku (wraz z Wydziałem Farmaceutycznym), a na jego bazie utworzono Akademię Medyczną w Warszawie (dzisiejszy WUM). Działał (z przerwami) od 1816 roku. Był jednym z pięciu wydziałów w strukturze nowego wówczas uniwersytetu. Powstał w oparciu o założoną w 1809 Akademię Lekarską w Warszawie. Składał się z 10 katedr.

W 1831 roku, po powstaniu listopadowym, wydział wraz z całym uniwersytetem zamknięto. Wznowił działalność w sierpniu 1916 roku. Pięć lat później przyznano na nim doktorat honoris causa Józefowi Piłsudskiemu. W 1926 r. z wydziału wyodrębniono osobny Wydział Farmaceutyczny, a rok później – Weterynaryjny. Po kampanii wrześniowej funkcjonował w konspiracji. Po kapitulacji powstania warszawskiego tajne komplety dla studentów medycyny odbywały się w ewakuowanych szpitalach warszawskich w Milanówku, Brwinowie i Grodzisku Mazowieckim. W listopadzie 1944 r. wydział rozpoczął jawną działalność na uwolnionej od hitlerowców Pradze.

Jeszcze nie wiadomo, kto będzie nowym dziekanem nowego wydziału.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)