Aktualności
Szkoły wyższe
20 Stycznia
Opublikowano: 2020-01-20

Prof. Alojzy N. Nowak kandydatem na rektora UW

Prof. zw. dr hab. Alojzy N. Nowak, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, zgłosił zamiar kandydowania w kwietniowych wyborach na rektora uczelni. Jest już drugim pretendentem do kierowania UW.

Po tym, jak przed tygodniem swój start w wyborach zapowiedział prof. Andrzej Tarlecki, prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej UW, w tę niedzielę do grona kandydatów dołączył prof. Alojzy N. Nowak, dziekan Wydziału Zarządzania UW, pisząc na Twitterze: „Chcę uszanować dobre zwyczaje uniwersyteckie i ubiegać się o rekomendację w wyborach indykacyjnych. Ważne dla mnie jest poparcie Społeczności  Uniwersytetu – Ludzi Nauki, Administracji, Doktorantów i Studentów”. W kolejnym wpisie dodał: „Obiecuję, że Społeczności Naszego UW, zarówno wymienionych wcześniej, Ludzi Nauki, Administracji, Doktorantów i Studentów, ale również Pracowników Bibliotek, Obsługi czy Ludzi Kultury i Sportu, nie zawiodę”.

Prof. Alojzy N. Nowak ukończył studia magisterskie w SGPiS (obecnie SGH w Warszawie), a także studia w USA w zakresie ekonomii na University of Illinois at Urbana – Champaign. Jest absolwentem studiów z bankowości, finansów i rynków kapitałowych na Uniwersytecie w Exeter. W Antwerpii na Free University of Berlin odbył studia w zakresie International Economics at RUCA. Pełnił funkcję dyrektora Centrum Europejskiego UW. W latach 2012–2016 był prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego ds. badań naukowych i współpracy. Obecnie jest dziekanem Wydziału Zarządzania UW. Specjalizuje się m.in. w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, bankowości, zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych oraz na rynku kapitałowym.

Wykłada w kilkunastu uczelniach na całym świecie, w tym we Francji, Wielkiej Brytanii (m.in University of Cambridge), USA, Rosji, Chinach, Korei. Pełnił i nadal pełni wiele funkcji doradczych. Był negocjatorem pokojowego rozwiązania problemu cypryjskiego, członkiem grupy refleksyjnej przy Komisji Europejskiej Team Europe 200, członkiem Rady Ekonomicznej przy Ministrze Finansów, członkiem Grupy Euro-Atlantyckiej, negocjatorem umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w Londynie dla Warszawskiego Rynku Hurtowego SA. Przewodniczy Radzie Naukowej NBP, jest członkiem Komitetu Badań Naukowych NBP oraz Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Zasiada w Kapitule Godła „Teraz Polska”. Jest prezesem Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego. Działa w wielu organizacjach naukowych, w tym między innymi w Radzie Naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie w Pekinie oraz w radach programowych czasopism krajowych i zagranicznych. Publikuje w jęz. polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Nowego rektora Uniwersytetu Warszawskiego poznamy 22 kwietnia. Wcześniej (zgodnie z kalendarzem wyborczym do 17 lutego) społeczność UW wybierze swoich przedstawicieli do Kolegium Elektorów. Gremium, które w tym roku liczyć będzie 389 osób, bezwzględną większością głosów wybierze z grona kandydatów nowego rektora. Ostateczna lista zawierać będzie nazwiska dwóch osób zgłoszonych przez Radę Uczelni oraz pretendentów wyłonionych przez elektorów w tajnym głosowaniu indykacyjnym (odbędzie się 3 marca). Otwarty nabór kandydatów na rektora UW trwa do 31 stycznia.

Przy okazji nadchodzących wyborów kilkunastu naukowców z UW wystosowało list otwarty do wspólnoty akademickiej uniwersytetu, w którym wzywają kandydatów na stanowisko rektora, aby jak najszybciej publicznie i na piśmie odnieśli się do najbardziej palących problemów i wyzwań, które czekają uczelnię. W odpowiedzi, prof. Andrzej Tarlecki zapowiedział, że jest gotów na dyskusję z radami wydziałów i innymi jednostkami uniwersyteckimi, samorządami studentów i doktorantów oraz pracownikami administracji. Okres przedwyborczy trzeba wykorzystać do dyskusji na temat przyszłości UW po wejściu w życie nowej ustawy oraz po jej częściowym wdrożeniu na naszej uczelni. To najbliższa kadencja zadecyduje, czy i jak wykorzystamy wielkie szanse związane z Inicjatywą Doskonałości, Programem Wieloletnim czy członkostwem w sojuszu 4EU+ – napisał w liście kandydat na rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)