Aktualności
Szkoły wyższe
13 Stycznia
Źródło: www.uw.edu.pl
Opublikowano: 2020-01-13

Prof. Andrzej Tarlecki pierwszym kandydatem na rektora UW

Prof. Andrzej Tarlecki, prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej Uniwersytetu Warszawskiego, będzie startował w wyborach na rektora tej uczelni. Jest pierwszym kandydatem, który oficjalnie wyraził zamiar ubiegania się o to stanowisko.

Nowego rektora Uniwersytetu Warszawskiego poznamy 22 kwietnia. Wcześniej (zgodnie z kalendarzem wyborczym do 17 lutego) społeczność UW wybierze swoich przedstawicieli do Kolegium Elektorów. Gremium, które w tym roku liczyć będzie 389 osób, bezwzględną większością głosów wybierze z grona kandydatów nowego rektora. Ostateczna lista zawierać będzie nazwiska dwóch osób zgłoszonych przez Radę Uczelni oraz pretendentów wyłonionych przez elektorów w tajnym głosowaniu indykacyjnym (odbędzie się 3 marca). Otwarty nabór kandydatów na rektora UW trwa do 31 stycznia.

Pierwszym, który oficjalnie wyraził chęć kandydowania, jest prof. Andrzej Terlecki. „Tak – zamierzam kandydować w wyborach Rektora UW nadchodzącej kadencji. Liczę na głosy elektorów; zgłoszę też swoją kandydaturę Radzie Uczelni” – napisał w sobotę na Twitterze. W najnowszym numerze pisma uczelni „UW” pisze o swojej wizji uniwersytetu: „Cel jest jasny: Uniwersytet Warszawski jako nowoczesna, sprawnie zarządzana, dobrze wyposażona i widoczna w świecie uczelnia o wysokiej reputacji, znana z najwyższego poziomu badań, atrakcyjnych i dobrze realizowanych programów kształcenia, chlubiąca się światowej klasy badaczami, wybitnymi dydaktykami i świetnymi absolwentami. Także jako uczelnia przyjazna naukowcom, doktorantom i studentom, prawdziwy dom dla całej uniwersyteckiej społeczności, gdzie studiuje się i pracuje z przyjemnością, satysfakcją i w dobrych warunkach. Dla wielu to marzenia; dla mnie to ambitne zadanie, które chciałbym podjąć i realizować.

Prof. dr hab. Andrzej Tarlecki w latach 2012–2016 był dziekanem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, wcześniej – przez 10 lat – pełnił funkcję dyrektora Instytutu Informatyki. Od 2008 roku był członkiem senackiej komisji ds. polityki kadrowej. Jako prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej pracuje nad wspólnymi działaniami na rzecz jakości badań, dydaktyki i pracy organizacyjnej. W pracy naukowej zajmuje się matematycznymi podstawami informatyki.

Przy okazji nadchodzących wyborów kilkunastu naukowców z UW wystosowało list otwarty do wspólnoty akademickiej uniwersytetu, w którym wzywają kandydatów na stanowisko rektora, aby jak najszybciej publicznie i na piśmie odnieśli się do najbardziej palących problemów i wyzwań, które czekają uczelnię.

Wybory rektorskie odbędą się w tym roku w kilkudziesięciu uczelniach nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pierwsi kandydaci pojawili się już w kilku ośrodkach akademickich, m.in. w Łodzi, Toruniu, Lublinie.

Kilka dni temu do marszałek Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r. Pomysł, pod którym podpisało się 25 posłów PSL, dotyczy zniesienia ograniczeń wiekowych przy ponownym kandydowaniu na stanowisko rektora uczelni publicznej. Na zmianie tej mogłoby skorzystać kilkunastu urzędujących obecnie rektorów.

MK, źródło: inf. własne, UW

Dyskusja (0 komentarzy)