Aktualności
Szkoły wyższe
19 Maja
Opublikowano: 2021-05-19

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu członkiem EUA

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu przystąpił do Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów. Tym samym EUA ma już 37 polskich członków.

European University Association to największa organizacja reprezentująca europejskie uniwersytety. Powstała w 2001 roku w wyniku połączenia Association of European Universities (CRE) i Confederation of European Union Rectors’ Conferences (CEURC). Zrzesza ponad 850 podmiotów z 48 krajów. Odgrywa kluczową rolę w procesie bolońskim, działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w Europie i reprezentuje ten sektor na forach społecznych i politycznych (np. Komisja Europejska, Parlament Europejski), które decydują o kształcie regulacji dotyczących kształcenia, badań czy innowacji. Na wszystkich uczelniach należących do organizacji studiuje 19 mln osób.

Pod koniec kwietnia Rada EUA zatwierdziła wnioski czterech kolejnych uczelni starających się o przyjęcie. W tym gronie znalazł się Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Dla rektora, prof. Jarosława Bosego, przyjęcie UPWr do EUA to przede wszystkim realizacja strategii „nic o nas bez nas”.

Obserwator może być co najwyżej komentatorem, a nam zależało na aktywnym uczestnictwie w Stowarzyszeniu. To zaś oznacza z jednej strony możliwości wymiany naukowej, szukanie partnerów do badań, czy realizacji staży podoktorskich, a więc tego, co jest podstawą nauki i uniwersytetów. Z drugiej strony to uczestnictwo w procesie decyzyjnym i to na poziomie europejskim. Głos Stowarzyszenia naprawdę jest ważny nie tylko we wspólnotowej debacie na temat szkolnictwa wyższego, ale przede wszystkim w decyzjach, którego go dotyczą – przyznaje prof. Jarosław Bosy.

Obchodzący w tym roku swoje 70-lecie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu kształci na 5 wydziałach, 30 katedrach i 12 instytutach. Na 28 kierunkach studiuje 7,7 tys. osób, w tym 719 w trybie niestacjonarnym. W ofercie są także 22 kierunki studiów podyplomowych. Na uczelni działają 44 studenckie koła naukowe, 10 klubów, organizacji i grup twórczych. Podpisano 142 umowy partnerskie w ramach programu Erasmus+.

Uniwersytet  zatrudnia ponad 1650 pracowników, w tym prawie 740 nauczycieli akademickich (ponad 280 profesorów i doktorów habilitowanych). Co roku jego mury opuszcza ponad 2 tys. absolwentów. UPWr posiada także 8 zamiejscowych zakładów doświadczalnych i stacji badawczo-dydaktycznych.

Naukowcy zrealizowali 74 projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju o łącznym budżecie prawie 10 mln zł oraz 17 międzynarodowych projektów badawczych na kwotę 11,4 mln zł (między innymi Horyzont 2020 i Interreg). Na ich koncie znajduje się 77 patentów na wynalazki. Liczba publikacji – 1571, w tym w czasopismach wyróżnionych przez JCR – 536.

Dodajmy, że w styczniu do grona członków Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów dołączyły Uniwersytet Gdański i Akademia WSB. W sumie do organizacji należy już 37 polskich instytucji.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)