Aktualności
Szkoły wyższe
21 Marca
Źródło: PWSZ w Koszalinie
Opublikowano: 2024-03-21

W Kołobrzegu powstanie wydział zamiejscowy koszalińskiej PWSZ

W Kołobrzegu powstanie wydział zamiejscowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. List intencyjny w tej sprawie podpisali przedstawiciele lokalnego samorządu oraz władz uczelni. 

W obecności ministra nauki Dariusza Wieczorka podpisano w Kołobrzegu list intencyjny w sprawie utworzenia w tym mieście wydziału zamiejscowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. Nowa placówka wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom studentów z regionu kołobrzeskiego, którzy chcieliby kształcić się na kierunkach pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Szef resortu poinformował przy tej okazji, że od października tego roku koszalińska PWSZ zmieni szyld i stanie się Państwową Akademią Nauk Stosowanych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie to publiczna uczelnia zawodowa, kształcąca w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Rozpoczęła swoją działalność w 2009 roku.

Uczelnia może się poszczycić nowoczesną bazą dydaktyczną. Kształcenie pielęgniarek i pielęgniarzy odbywa się w Centrum Symulacji Medycznej wyposażonym w zaawansowane technicznie symulatory i trenażery. Studenci odbywają tu między innymi zajęcia w sali wysokiej wierności, która odtwarza warunki szpitalne. Uruchomiono również specjalistyczne pracownie zajęć praktycznych dla kierunków: dietetyka, kosmetologia, pedagogika, fizjoterapia. Wśród zakupionych specjalistycznych pomocy dydaktycznych są m.in. stół anatomiczny, fantomy geriatryczne, symulatory medyczne, sprzęt do diagnostyki laboratoryjnej. W ubiegłym roku powstała nowa, spełniająca współczesne standardy hala sportowa i aula. Uczelnia zapewnia dostęp do tradycyjnych i online zasobów literatury specjalistycznej i naukowych baz danych oraz platformy e-booków.

Na rok akademicki 2024/2025 prowadzona jest rekrutacja na kierunki na poziomie studiów licencjackich: administracja, bezpieczeństwo narodowe, dietetyka, kosmetologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, wychowanie fizyczne oraz na poziomie studiów magisterskich: fizjoterapia (jednolite studia magisterskie) pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie), pielęgniarstwo (uzupełniające studia magisterskie). Władze PWSZ oczekują też na decyzję MNiSW w sprawie utworzenia studiów magisterskich na kierunku bezpieczeństwo narodowe.

źródło: PWSZ w Koszalinie

Dyskusja (0 komentarzy)