Aktualności
Szkoły wyższe
18 Września
Źródło: www.pg.edu.pl
Opublikowano: 2023-09-18

Wiecha na Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej

Na Centrum Ekoinnowacji, powstającym na kampusie Politechniki Gdańskiej, zawieszono wiechę, co oznacza osiągnięcie najwyższego punktu konstrukcyjnego budynku. Będzie to jedna z najważniejszych placówek naukowych w Polsce zajmujących się rozwojem zielonych technologii i proekologicznych rozwiązań. 

Centrum Ekoinnowacji PG to supernowoczesna placówka naukowo-badawcza, która umożliwi badaczom opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych technologii z obszaru inżynierii i ochrony środowiska. Chodzi m.in. o oczyszczanie ścieków, gospodarkę wodną i przeciwpowodziową, energooszczędności w budownictwie, transporcie i przemyśle, a także o rozwój na polu odnawialnych źródeł energii czy rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. Po otwarciu będzie pełnić funkcję dydaktyczną, laboratoryjną oraz badawczą, zatem pozwoli na kształcenie kadr specjalistek i specjalistów ukierunkowanych na tworzenie kolejnych, innowacyjnych technologii ekologicznych.

Po uruchomieniu wiosną tego roku superkomputera „Kraken”, to nasza kolejna duża i bardzo ważna inwestycja – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor uczelni. – Centrum Ekoinnowacji PG będzie jedną z najważniejszych jednostek naukowych w kraju i symbolem naszej nieustającej troski o środowisko naturalne, o przyszłość naszego kraju i naszej planety. To także wyraz naszej wiary w potencjał nauki i technologii, które gwarantują lepszą przyszłość nam wszystkim – dodaje.

Centrum Ekoinnowacji powstaje przy ul. Siedlickiej, a więc w sercu kampusu Politechniki Gdańskiej. W miniony piątek zawieszono tzw. wiechę na najwyższym punkcie budynku, co oznacza, że osiągnął on swoją docelową wysokość. Centrum będzie obiektem proekologicznym, wyposażonym w systemy pozyskiwania energii odnawialnej oraz instalacje odzyskiwania wody deszczowej i wody „szarej”. Przyniesie to oszczędności w zużyciu wody pitnej. Agregaty wody lodowej będą z kolei chłodzić klimakonwektory, czyli urządzenia, które łączą funkcjonalności grzejników i klimatyzacji. Na dachu znajdą się panele fotowoltaiczne oraz pionowe turbiny wiatrowe.​

Prace budowlane zakończą się pod koniec grudnia, a w kolejnych miesiącach uczelnia będzie wyposażać obiekt pod kątem użytkowym oraz instalując tam specjalistyczną aparaturę badawczą. Powstaną nowe, specjalistyczne laboratoria, a inne – już istniejące – zostaną przeniesione z dotychczasowych przestrzeni Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Łączny koszt oddania obiektu do użytku wyniesie ok. 170 mln zł.

MK, źródło: PG

Dyskusja (0 komentarzy)