Aktualności
Wybory 2024
12 Marca
Źródło: www.tretynteam.pl
Opublikowano: 2024-03-12

Prof. Andrzej Tretyn powraca na fotel rektora UMK

Po czteroletniej przerwie prof. Andrzej Tretyn powraca na fotel rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. O reelekcję nie starał się obecny sternik uczelni prof. Andrzej Sokala.

Wybory na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika odbyły się 12 marca. O stanowisko rektora w kadencji 2024–2028 ubiegali się: prof. dr hab. Andrzej Tretyn z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz prof. dr hab. Wojciech Wysota z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Spośród 250 uprawnionych do głosowania, w wyborach wzięło udział 248 elektorów. Za kandydaturą A. Tretyna opowiedziały się 142 osoby, zaś W. Wysotę poparły – 104 (większość bezwzględna wynosiła 125 głosów). Oddano także dwa głosy nieważne.

Prof. Andrzej Tretyn stał już na czele toruńskiej uczelni i to przez dwie kadencje (2012–2020). Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, podwyższająca wiek kandydatów na rektorów z 67 na 70 lat, umożliwiła mu ponowny start w wyborach (ur. się w 1955 roku).

Ukończył studia biologiczne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na uczelni tej przeszedł wszystkie etapy kariery zawodowej: od asystenta po kierownika katedry, od dyrektora Instytutu Biologii Ogólnej przez dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (dwie kadencje), prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą (dwie kadencje) po rektora UMK.

Jest specjalistą w zakresie biologii komórki, cytofizjologii, elektrofizjologii i fotomorfogenezy roślin, a także w biotechnologii medycznej i molekularnej cytofizjologii roślin. W 1988 r. był stypendystą Uniwersytetu Rolniczego w Wageningen, a następnie – Dutch Research Council (NWO). Od lutego 1990 r. do listopada 1991 r. jako stypendysta Fundacji Aleksandra von Humboldta prowadził badania naukowe w Justus-Liebig University w Giessen w Niemczech. W ramach tego samego stypendium w roku 2000 pracował naukowo w Max Planck Institute for Plant Breeding Research w Kolonii. Był również stypendystą Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) w Plant Science Center, The Institute for Physical and Chemical Science (RIKEN) w Jokohamie w Japonii. Wcześniej – od kwietnia 1993 r. do sierpnia 1994 r. – w ramach Frontier Research Program pracował naukowo w RIKEN w Tokio. W roku 2004 przebywał w Gyeongsang National University w Jinju w Korei Południowej. Dwukrotnie był laureatem francusko-polskiego programu Polonium, realizowanego we współpracy z Uniwersytetem w Tuluzie we Francji.

Jest autorem lub współautorem 386 publikacji, z czego odpowiednio 144 i 134 odnotowane zostały w bazach Web of Science i Scopus. Według tych źródeł jego prace zostały zacytowane odpowiednio 2540 i 2780 razy (bez autocytowań), a jego wskaźnik Hirscha wynosi 24. Według bazy Google Scholar prace były cytowane 4853 razy, a wskaźnik Hirscha wynosi 32. Sumaryczny wskaźnik oddziaływania (impact factor – IF) wszystkich publikacji to 221.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)