Aktualności
Życie akademickie
13 Lipca
Fot. Anna Magda
Opublikowano: 2023-07-13

1,7 mln zł dla podkarpackich uczelni

Ponad 1,5 mln zł wsparcia na zakupy inwestycyjne otrzymały podkarpackie szkoły wyższe od samorządu województwa. Dotacja celowa trafiła do dziesięciu uczelni.

Pomoc w tej formie podkarpacki samorząd przyznaje uczelniom od 2004 roku. Od tamtej pory z budżetu województwa przeznaczono na ten cel już 27,5 mln zł. W tym roku wsparcie wynosi 1,7 mln zł. Najwięcej z tej puli otrzymały dwie wiodące uczelnie: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, która za 420 tys. zł wyposaży stanowisko badań wodorowych, oraz Uniwersytet Rzeszowski, który na zakup aparatury badawczej do przeprowadzania badań autentyczności dokumentów dostał 405 tys. zł.

Po 160 tys. zł otrzymały: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu (na zakup i utworzenie wirtualnej strzelnicy laserowej do prowadzenia szkolenia strzeleckiego oraz symulatora osoby dorosłej do kształtowania kompetencji z zakresu umiejętności oceny stanu i komunikacji z pacjentem do istniejącego Centrum Symulacji Medycznych), Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku (na wyposażenie specjalistycznych pracowni i laboratoriów umożliwiających kształcenie praktyczne na kierunku fizjoterapia) i Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu (na doposażenie pracowni kształcenia praktycznego dla kierunku ratownictwo medyczne, utworzenie Akademickiego Inkubatora Techniki Dronowej dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oraz doposażenie pracowni bezpieczeństwa wewnętrznego).

Pozostałym uczelniom przyznano kwoty poniżej 100 tys. zł: Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu – 95 tys. zł, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie – 85 tys. zł, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie – 80 tys. zł, Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej – 80 tys. zł, Podkarpackiej Szkole Wyższej im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle – 55 tys. zł.

Dotacja na zakupy to nie jedyna forma wsparcia dla szkolnictwa wyższego w regionie. Samorząd województwa przyznaje bowiem również stypendia dla studentów pierwszego roku, którzy zdecydowali się na studia na Podkarpaciu. Trwają też prace nad programem stypendialnym dla studentów medycyny.

Marszałek Władysław Ortyl przypomniał, że podkarpackie uczelnie będą mogły ubiegać się o pieniądze z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027 na infrastrukturę badawczą. W tym tygodniu została zatwierdzona lista rankingowa. W puli na ten cel jest aż 10 mln euro.

MK, źródło: UMWP

Dyskusja (0 komentarzy)