Aktualności
Życie akademickie
23 Czerwca
Fot. K. Adamczewski
Opublikowano: 2023-06-23

Doktorat honoris causa UZ dla wybitnego pedagoga resocjalizacyjnego

Wybitny pedagog resocjalizacyjny prof. Marek Konopczyński z Uniwersytetu w Białymstoku otrzymał w czwartek tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest 16 osobą wyróżnioną przez lubuską uczelnię najwyższą godnością akademicką. 

To pierwszy w ponadpięćdziesięcioletniej historii zielonogórskiej pedagogiki doktorat honoris causa. Prof. Marek Konopczyński otrzymał go za wkład w rozwój pedagogiki, a zwłaszcza jej subdyscyplin, takich jak: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńcza i pedagogika specjalna. Doceniono również wypracowane przez niego autorskie metody resocjalizacyjne.

W laudacji, która wygłosił dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego, podkreślono zasługi prof. Konopczyńskiego w zakwestionowaniu dwudziestowiecznego modelu resocjalizacji instytucjonalnej, zdominowanego przez prawno-karne i administracyjno-formalne podejście, który nie sprawdził się zarówno pod względem efektywności oddziaływań, jak i realizacji funkcji prewencyjnej.

Wybitnym osiągnięciem prof. Konopczyńskiego – w wymiarze teoretycznym i praktycznym – jest jego autorska metoda twórczej resocjalizacji i wynikający z niej system działań kreujących, zorientowany na rozwijanie ludzkich potencjałów, wzmacnianie procesów poznawczych i twórczych w celu wykreowania nowej tożsamości, osiągnięcia zmiany rozwojowej parametrów osobowych jednostek wykluczonych – zaznaczono w laudacji.

Prof. Marek Konopczyński kieruje obecnie Katedrą Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych oraz Zakładem Twórczej Resocjalizacji na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2012–2019 był wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorem koncepcji twórczej resocjalizacji, wdrażanej z powodzeniem do praktyki wychowawczej w Polsce, której badawcze i teoretyczne refleksje mieszczą się w nurcie interakcyjnych i kognitywnych poszukiwań humanistyczno-heurystycznej wizji rozwoju człowieka. Autor dziewięciu monografii naukowych, współautor i redaktor naukowy jedenastu pozycji książkowych oraz ponad 250 rozdziałów, rozpraw i artykułów.

Rektor i założyciel Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. W latach 1999–2001 prezes Akademickiego Związku Sportowego. Członek Komisji Polonijnej Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ekspert Sejmu RP i Senatu RP.

źródło: UZ

Dyskusja (0 komentarzy)