Aktualności
Życie akademickie
08 Kwietnia
Źródło: www.wnpism.uw.edu.pl
Opublikowano: 2024-04-08

Doradzą ministrowi w sprawie działań na rzecz promocji polskiej nauki

Zarządzeniem ministra nauki powołano Zespół doradczy do spraw działań na rzecz promocji polskiej nauki za granicą. Jego przewodniczącym został dr hab. Łukasz Zamęcki z Uniwersytetu Warszawskiego.

Do zadań zespołu należy wypracowanie propozycji rozwiązań, w tym rozwiązań prawnych, dotyczących działań na rzecz promocji polskiej nauki za granicą oraz wzmocnienia pozycji polskich naukowców na arenie międzynarodowej. To nie pierwsze tego typu gremium utworzone w resorcie nauki. W październiku 2023 roku, jeszcze gdy szefem ministerstwa był Przemysław Czarnek, utworzono podobny zespół, na którego czele stała prof. Marta Miączyńska, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Ministrowi Dariuszowi Wieczorkowi w omawianym zakresie będą doradzały inne osoby. Na czele nowo powołanego Zespołu stanął dr hab. Łukasz Zamęcki z Katedry Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2016–2020 był prodziekanem WNPiSM UW ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, wcześniej m.in. zastępcą dyrektora Instytutu Europeistyki (2012–2016). Uczestnik programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” (2019). Jest współorganizatorem współpracy zagranicznej WNPiSM UW. W skład zespołu weszli ponadto:

 • Cezary Błaszczyk, zastępca dyrektora Działu Współpracy Międzynarodowej w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
 • prof. Anna Chrobok z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej;
 • dr hab. Bartłomiej Guzik z Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum;
 • dr hab. inż. Jan Kazak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
 • Anna Kiryjow-Radzka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”;
 • Ewa Kiszka, kierownik Biura ds. Umiędzynarodowienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodnicząca International Relations Offices Forum (IROs Forum);
 • Marcin Kraska, wiceprezes ds. współpracy międzynarodowej Sieci badawczej Łukasiewicz
 • prof. Marek Kwiek, dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną i kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • dr Marcin Liana, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Nauki;
 • dr Marta Łazarowicz-Kowalik, wiceprezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
 • Mirosław Marczewski, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
 • dr Zofia Sawicka, zastępca dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
 • Joanna Stachyra, zastępca dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
 • Agnieszka Stefaniak-Hrycko, dyrektor Stacji Naukowej PAN w Rzymie;
 • dr hab. Jakub Zajączkowski, pełnomocnik dziekana ds. współpracy z zagranicą i międzynarodowych projektów badawczych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Waldemar Zbytek, prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości;
 • Marta Zielińska z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)