Aktualności
Życie akademickie
25 Czerwca
Źródło: www.amu.edu.pl
Opublikowano: 2024-06-25

Prof. Bogumiła Kaniewska z tytułem d.h.c. Uniwersytetu Górnej Alzacji

Prof. Bogumiła Kaniewska, rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odebrała we francuskiej Miluzie dyplom doktora honoris causa Université de Haute-Alsace. 

Najwyższą godność akademicką Uniwersytet Górnej Alzacji przyznał rektorce UAM za zaangażowanie w promocję idei uniwersytetu europejskiego i wartości europejskich. Dodajmy, że obie uczelnie od 2019 roku wchodzą w skład konsorcjum EPICUR, które jest jednym z 24 „polskich” Uniwersytetów Europejskich. To pierwszy tytuł doktora honoris causa przyznany prof. Bogumile Kaniewskiej.

W swoim wystąpieniu odwołała się do idei prezydenta Emmanuela Macrona, twórcy uniwersytetów europejskich. Zwróciła uwagę, że to idea, która zmieniła i zmienia oblicze uniwersytetów w Polsce i w Europie, przywraca universitas jej pierwotny, wspólnotowy kształt, a równocześnie wyznacza drogę w przyszłość. Podkreśliła, że uniwersytet to najtrwalsza zdobycz europejskiej kultury, jej obrońca i architekt jej przyszłości. A jego rola jest tym ważniejsza, im bardziej skomplikowana, zagubiona i bezradna staje się rzeczywistość. Jej zdaniem, umiędzynarodowienie w obecnych realiach politycznych przestaje oznaczać tylko współpracę z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi i wymianę akademicką. Staje się pytaniem o kształt uniwersytetu w ogóle, o jego rolę i zadania.

Jeśli bowiem chcemy – a wierzę, że chcemy – budować uczelnie europejskie, liczące się w świecie i wywierające wpływ na jego przyszłość – musimy zadać sobie pytanie o to, jak kształcić wielokulturowe grupy studentów, jak budować mechanizmy integrujące naszych pracowników i studentów wywodzących się z często odległych rejonów świata, mówiących innymi językami, wyznających inne religie. Jakie przyjąć rozwiązania instytucjonalne, by uniwersytet był miejscem przyjaznym dla wszystkich nie tylko z nazwy? Musimy szukać odpowiedzi na bardzo drażliwe pytanie o naszą – indywidualną i zbiorową – postawę wobec wszelkich wykluczeń, wszelkich mniejszości. Myślę, że jest to jedna z najważniejszych funkcji uniwersytetów europejskich – powiedziała prof. Bogumiła Kaniewska.

Jest literaturoznawczynią, polonistką, tłumaczką. Specjalizuje się w historii literatury, literaturze współczesnej i teorii literatury. W 1988 roku ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2005-2012 pełniła funkcję zastępczyni dyrektora ds. nauki Instytutu Filologii Polskiej, a w roku 2012 objęła stanowisko dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Funkcję tę piastowała przez jedną kadencję, do 2016 roku, kiedy to została wybrana na prorektora ds. studenckich. W 2020 roku została po raz pierwszy wybrana na rektora UAM (w kwietniu uzyskała reelekcję).

W pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim literaturą XX wieku, teorią przekładu, a ostatnio także literaturą dla dzieci. Zainicjowała takie projekty, jak program wsparcia psychologicznego dla studentów, a także akcję „Widzialna Ręka UAM”. Bierze aktywny udział w projekcie „Gdy Nauka jest Kobietą”.

W bieżącej kadencji jest przewodniczącą Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Zasiada w Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Od 1994 roku należy do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Działa także w Komitecie Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk.

MK, źródło: UAM

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Grimm 26.06.2024 22:45

    Ale fajnie. Teraz UAM ruszy z kopyta.