Aktualności
Życie akademickie
04 Lipca
Źródło: MIBMiK
Opublikowano: 2023-07-04

Prof. Jacek Jaworski w gronie członków EMBO

Prof. Jacek Jaworski z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie został wybrany na członka Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO). Doceniono jego wkład w odkrycie kluczowej roli mTOR w rozwoju neuronów.

EMBO zrzesza ponad 2 tys. wybitnych naukowców zajmujących się biologią molekularną z całego świata. Wśród nich jest 16 Polaków. Dołączył do nich właśnie prof. Jacek Jaworski, kierownik Laboratorium Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej. Jest jednym z 69 badaczy, ale jedynym z Polski, wstępujących w tym roku do grona członków EMBO. Nastąpi to na dorocznym spotkaniu w niemieckim Heidelbergu pod koniec października.

Ci niezwykli naukowcy rozwikłali molekularne tajemnice życia, pogłębili nasze zrozumienie zdrowia i choroby oraz torują drogę dalszym odkryciom i innowacjom. Ich osiągnięcia wzmacniają kluczową rolę, jaką badania w dziedzinie nauk przyrodniczych odgrywają w życiu obywateli w całej Europie i na świecie – powiedziała Fiona Watt, dyrektor EMBO.

Celem prac badawczych zespołu kierowanego przez prof. Jaworskiego jest zrozumienie mechanizmów komórkowych odpowiedzialnych za rozwój, stabilność i plastyczność morfologii neuronów, która stanowi fizyczne podłoże dla procesów zachodzących w mózgu. W szczególności ich badania koncentrują się na kinazie białkowej mTOR. Zrozumienie udziału mTOR w powyższych procesach prawdopodobnie pozwoli lepiej zrozumieć ludzkie choroby znane jako mTORopatie, które objawiają się guzami mózgu, padaczką i problemami neuropsychiatrycznymi.

EMBO to organizacja, która promuje doskonałość w naukach przyrodniczych w Europie i poza nią. Celem organizacji jest wspieranie utalentowanych naukowców na wszystkich etapach ich kariery, stymulowanie wymiany informacji naukowych i pomoc w budowaniu środowiska badawczego, w którym naukowcy mogą osiągać najlepsze wyniki.

Wśród wszystkich członków EMBO jest aż 5 pracujących obecnie w MIBMiK (prof. Janusz Bujnicki, prof. Andrzej Dziembowski, prof. Jacek Jaworski, prof. Marta Miączyńska, prof. Marcin Nowotny). Ponadto członkami organizacji są także: prof. Magdalena Boguta, prof. Agnieszka Chacińska, prof. Artur Jarmołowski, prof. Mariusz Jaskólski, prof. Leszek Kaczmarek, prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek, prof. Magda Konarska, prof. Andrzej B. Legocki, prof. Krzysztof Liberek, prof. Jacek Otlewski, prof. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. Maciej Żylicz.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)