Aktualności
Życie akademickie
17 Maja
Źródło: www.icter.pl
Opublikowano: 2022-05-17

Prof. Krzysztof Palczewski członkiem NAS

Prof. Krzysztof Palczewski, światowy autorytet w zakresie biochemii wzroku i współzałożyciel Międzynarodowego Centrum Badań Oka w Warszawie, został członkiem amerykańskiej National Academy of Sciences. Uczeni powoływani do tego gremium wybierani są przez innych członków organizacji „w uznaniu za wybitne i kontynuowane osiągnięcia w oryginalnych badaniach”.

National Academy of Sciences na początku maja opublikowała listę nowo powołanych naukowców, tj. 120 członków oraz 30 członków zagranicznych. Wśród nich znalazł się prof. Krzysztof Palczewski, światowy autorytet w zakresie biochemii wzroku. Jednym z jego najważniejszych dokonań jest m.in. skrystalizowanie i opisanie struktury rodopsyny oraz odkrycie mechanizmów powodujących prowadzącą do utraty wzroku degenerację siatkówki oka (w szczególności plamki żółtej). Umożliwiło to zrozumienie roli tego białka w molekularnym mechanizmie widzenia i lepsze poznanie tego procesu. W konsekwencji znacznie przyspieszyły badania nad widzeniem, rozpoczęto też prace nad uzyskaniem modeli strukturalnych wielu innych receptorów białek G. Za to osiągnięcie prof. Palczewski otrzymał w 2012 roku Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Swoją karierę naukową rozpoczął we Wrocławiu. Studia chemiczne ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim (1980), a stopień doktora uzyskał na Politechnice Wrocławskiej (1986). W latach 1986–1989 pracował na University of Florida w Gainesville, a później (1990–1992) na Oregon Health Sciences University w Portland, gdzie stworzył własne laboratorium. Przez 13 lat (1992–2005) prowadził badania na University of Washington w Seattle, łącząc pracę naukową z pełnieniem różnych funkcji kierowniczych na tym uniwersytecie. Od 2005 r. jest dyrektorem Wydziału Farmakologii na Case Western Reserve University w Cleveland, gdzie kieruje również ponad 20-osobowym zespołem badawczym. Jest współzałożycielem (wraz z prof. Maciejem Wojtkowskim) Międzynarodowego Centrum Badań Oka w Warszawie, centrum doskonałości finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze. Ośrodek, działający przy Instytucie Chemii Fizycznej PAN, zajmuje się badaniami nad dynamiką i plastycznością ludzkiego oka. Ich efektem będzie opracowanie przełomowych aparatów pozwalających na zobrazowanie komórek siatkówki. Urządzenia te posłużą z kolei do testowania nowych terapii, m.in. dla pacjentów z retinopatią cukrzycową, która jest pierwszą przyczyną utraty wzroku u osób w wieku produkcyjnym, lub ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD), czyli najczęstszą przyczyną utraty wzroku u osób po pięćdziesiątce w krajach rozwiniętych.

National Academy of Sciences to instytucja typu non-profit, ustanowiona w 1863 roku w Stanach Zjednoczonych. Przyznanie statusu członka jest formą uznania dla osiągnięć naukowych badacza. National Academy of Sciences wraz z National Academy of Engineering oraz National Academy of Medicine doradza rządowi federalnemu i innym organizacjom w zakresie nauki, inżynierii i medycyny.

MK, źródło: FNP

Dyskusja (0 komentarzy)