Aktualności
Życie akademickie
20 Marca
Źródło: EUI
Opublikowano: 2024-03-20

Stypendia wyjazdowe dla polskich badaczy w EUI

Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji prowadzi nabór do dwóch programów stypendialnych skierowanych do naukowców z krajów wideningowych, w tym z Polski. To propozycja zarówno dla doświadczonych badaczy, jak i doktorantów.

Europejski Instytut Uniwersytecki (European University Institute, EUI) we Florencji to międzynarodowa instytucja naukowo-akademicka zajmująca się naukami społecznymi. Oferuje prestiżowe studia doktoranckie i programy badawcze. W tym roku Polska po raz pierwszy w historii sprawuje Prezydencję w Wysokiej Radzie EUI.

Właśnie ruszyła nowa inicjatywa EUI Widening Europe Programme, która ma pomóc krajom wideningowym (w których poziom doskonałości naukowej jest niższy od średniej w UE), w tym Polsce, w zdobywaniu grantów w Horyzoncie Europa i zniwelowaniu różnic w odniesieniu do innych państw kontynentu. Celem jest wzmocnienie umiędzynarodowienia, konkurencyjności i jakości badań w krajach wideningowych, a tym samym wspieranie dążenia do zrównoważonej europejskiej przestrzeni badawczej.

W ramach programu oferowane są stypendia wyjazdowe:

  • dla doświadczonych naukowców (Fernand Braudel Senior Fellowship) – stypendium ma na celu wzmocnienie umiędzynarodowienia, konkurencyjności i jakości badań w krajach wideningowych, a tym samym wspieranie dążenie do zrównoważonej europejskiej przestrzeni badawczej. Wnioski przyjmowane są na okres od września do grudnia 2024 roku. Czas trwania pobytu powinien wynosić minimum 1 miesiąc. Stypendyści wezmą udział w seminariach, warsztatach, konferencjach i będą zachęcani do nawiązywania kontaktu z badaczami podzielającymi ich zainteresowania naukowe. Wnioski można składać do 3 kwietnia.
  • dla doktorantów z zakresu politologii i nauk społecznych – obejmuje pobyt na Wydziale Nauk Politycznych i Społecznych EUI w okresie wrzesień–grudzień 2024 r. i zapewnia możliwość współpracy z wykładowcami. Kandydaci muszą być zapisani na studia doktoranckie na uczelni znajdującej się w jednym z tzw. krajów wideningowych. Termin składania wniosków upływa 31 marca.

Idea European University Institute zrodziła się w połowie ubiegłego wieku. Urzeczywistniono ją blisko trzy dekady później, gdy w 1976 roku do instytutu przyjechała pierwsza grupa 70 naukowców. Rolą EUI, narzuconą przez założycieli, miało być „studiowanie Europy”. Konwencję ustanawiającą EUI podpisało sześć państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej: Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg i Holandia. Obecnie EUI zrzesza 23 kraje (w tym od 2005 roku Polskę), które co roku oferują około blisko 150 stypendiów. Można je realizować w czterech dziedzinach: ekonomii, historii i cywilizacji, prawie oraz naukach społecznych. Celem studiów jest powstanie rozprawy doktorskiej, będącej profesjonalnym opracowaniem opartym na najnowszych badaniach naukowych. O studiach we Florencji pisaliśmy w numerze 07-08/2019 FA.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)