Aktualności
Życie akademickie
21 Lipca
Fot. Dominika Hull
Opublikowano: 2021-07-21

Szkoła doktorska PORT i Uniwersytetu Wrocławskiego

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii i Uniwersytet Wrocławski rozpoczynają współpracę w zakresie kształcenia doktorantów. Dzięki niej młodzi naukowcy będą mogli przygotowywać swoje rozprawy na wrocławskiej uczelni, jednocześnie pracując i zdobywając doświadczenie w międzynarodowych zespołach badawczych w instytucie.

Porozumienie podpisali 20 lipca prof. Przemysław Wiszewski – rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Eugeniusz Zych – prorektor ds. badań naukowych UWr oraz dr Andrzej Dybczyński – dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. Umowa gwarantuje pracownikom i stypendystom instytutu uczestnictwo w szkole doktorskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pozwoli tym samym na połączenie studiów ze zdobywaniem cennego doświadczenia, jakie daje udział w badaniach aplikacyjnych prowadzonych przez międzynarodowe zespoły badawcze. Łukasiewicz – PORT to pierwszy instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz, który podjął tego rodzaju kooperację z uczelnią.

Studenci szkoły doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, będący jednocześnie pracownikami lub stypendystami Łukasiewicz – PORT, będą mieli możliwość pozyskania praktycznych umiejętności podczas pracy nad unikatowymi i ważnymi społecznie projektami. Będą przy tym korzystać z najnowocześniejszego sprzętu laboratoryjnego oraz wiedzy i wsparcia cenionych naukowców związanych z wrocławskim Instytutem.

Sieć Łukasiewicz i wrocławski PORT to najważniejsi partnerzy komercjalizacji nauki w Polsce. Liczymy na to, że współpraca z naszą uczelnią, która ma bardzo dużo do zaoferowania nie tylko pod względem dydaktycznym, ale też naukowym, będzie się dynamicznie rozwijać. Umowa, która ma umożliwić stworzenie wspólnie szkoły doktorskiej, pomoże nam w kształceniu nowych kadr dla nauki, ale też w poznaniu tego, czym jest nauka od strony praktycznej, korzystnej dla całego społeczeństwa­ – podkreśla prof. Przemysław Wiszniewski, rektor UWr.

Z kolei dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT, zwraca uwagę na dwa wymiary tej współpracy:

Łukasiewicz – PORT jako instytut zajmujący się przede wszystkim badaniami aplikacyjnymi i Uniwersytet Wrocławski, największa uczelnia na Dolnym Śląsku, mają możliwość uzupełniania swoich kompetencji, wspierania się w rozwoju kadr, które będą realizować zadania istotne dla gospodarki. Drugi wymiar jest znacznie szerszy: chodzi o stworzenie środowiska jednostek naukowych, które wzajemnie będą się wspierać i budować ekosystem współpracy naukowej i badawczej.

Szkoła doktorska to kolejny etap trwającej od wielu lat współpracy Łukasiewicz – PORT z Uniwersytetem Wrocławskim, jedną z 10 najlepszych uczelni badawczych w Polsce. Do tej pory obejmowała ona m.in. wspólną organizację konferencji naukowych oraz przyjmowanie studentów wrocławskiej uczelni na praktyki i stypendia w instytucie. Kacper Prokop, jeden ze stypendystów Łukasiewicz – PORT, student piątego roku chemii medycznej na UWr, został w tym roku laureatem Studenckiego Nobla w kategorii nauk przyrodniczych i energetyki.

Dzięki zawartej umowie liderzy zespołów badawczych skupionych w Centrach Badawczych Łukasiewicz – PORT  będą mogli zgłaszać kandydatów do szkoły doktorskiej na uniwersytecie. Trafią do niej najlepsi z najlepszych – osoby, które spełnią zarówno wymogi projektowe lidera zespołu badawczego, jak i wymagania procedury rekrutacyjnej uczelni.

źródło: PORT

Dyskusja (0 komentarzy)