Aktualności
Życie akademickie
11 Lutego
Źródło: www.studyinpoland.pl
Opublikowano: 2024-02-11

Wyróżniono najlepszych studentów zagranicznych w Polsce

Podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2024”, której gospodarzem była w tym roku Politechnika Poznańska, nagrodzono laureatów XIV edycji konkursu INTERSTUDENT. 

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest w ramach programu „Study in Poland” przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” oraz Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Lisa, rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wskazuje laureatów spośród cudzoziemców kształcących się w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich w uczelniach publicznych i niepublicznych. Warunkiem udziału jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim – kulturalna, społeczna, ekologiczna czy sportowa – oraz dobre wyniki w nauce i uczestnictwo w ciekawych projektach badawczych.

Kandydatów zgłaszali ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy. Spośród 130 zgłoszeń Kapituła wybrała osoby, których dokonania uznano za szczególnie warte wyróżnienia:

  • w kategorii studia licencjackie: Vitalii Morskyi z Ukrainy, student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Niezwykle zaangażowany społecznie, promuje wielokulturowość, równość, działa na rzecz integracji uchodźców. Jest wolontariuszem Fundacji Jedność w Krakowie założonej przez ukraińskie uchodźczynie. Założył ruch Future is in Our Heads, którego misją jest aktywizacja młodzieży i kreowanie młodych liderów. Był managerem projektu „Jesteśmy z Ukrainy. A wy?”. Współorganizował także wydarzenie „Przyszłość się rodzi”, którego celem było wsparcie osób przygnębionych wojną w Ukrainie i niepokojem na świecie.

  • w kategorii studia magisterskie: Heybat Naghiyev z Azerbejdżanu, student Uniwersytetu Warszawskiego

Od początku pobytu w Polsce wykazuje wybitne zaangażowanie w sprawy społeczności studenckiej oraz w promocję i pogłębianie dialogu międzykulturowego. Choć zna angielski, rosyjski i turecki, w ciągu roku nauczył się języka polskiego, co ułatwia mu jeszcze skuteczniejsze działanie na rzecz społeczności studenckiej UW. Heybat pracuje w zespole Welcome Point UW, udziela informacji na temat studiów i pracy na swojej uczelni, a także doradza w kwestiach organizacyjnych dotyczących pobytu w Polsce. Odpowiada także za organizację wydarzeń i warsztatów dla zagranicznych studentów.

  • w kategorii studia doktoranckie: Waheed Adewale Rasaq z Nigerii, student Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Reprezentuje UPWr w takich imprezach, jak Survival Race, Company Run czy Wild Run, uprawia wioślarstwo, biega, ale przede wszystkim prowadzi bardzo innowacyjne i ważne badania dotyczące przetwarzania odpadów żywności na fosfolipidy, co ma doprowadzić do stworzenia technologii recyklingu prawdziwie zero waste. Niedawno uzyskał grant PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki.

  • Nagroda Specjalna za osiągnięcia artystyczne: Evelina Voloskova z Litwy, studentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Studentka edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej należy do zespołu o wybuchowej nazwie Dynamit, biorącego udział w wielu koncertach, uroczystościach i festiwalach. Reprezentuje swoją uczelnię w realu i wirtualnie, zdobywa liczne nagrody. Uzyskała tytuł najlepszego absolwenta studiów I stopnia za rok akademicki 2022/2023. Pomaga potrzebującym w rodzinnym Wilnie i w Olsztynie, uczestnicząc w akcjach, takich jak „Światełko dla Rossy”, „Pola Nadziei”, „Pomoc Ukrainie”.

  • Nagroda Specjalna za wyróżniające badania naukowe: Alireza Tabrizikahou z Iranu, doktorant z Politechniki Poznańskiej

Jest utalentowany, ambitny i… doskonale zorganizowany, co umożliwia mu łączenie pracy naukowej na najwyższym poziomie (opublikował już 11 artykułów w prestiżowych czasopismach, uzyskując łącznie 1300 punktów ministerialnych) z aktywnością na rzecz społeczności akademickiej. Uczestniczy w programach dla nowo przybyłych na Politechnikę Poznańską studentów zagranicznych, organizuje wizyty w fabrykach i na budowach, prowadzi zajęcia po angielsku i po polsku. Współpracuje z naukowcami z renomowanych uczelni w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Chin, Kanady, a nawet – z NASA.

  • Nagroda Specjalna za działalność charytatywną: Esteban Ortiz Escobar z Kolumbii, student Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sukcesy zaczął osiągać od pierwszego roku studiów, a właściwie już od rozmowy rekrutacyjnej. Dwa razy dostał stypendium dla najlepszych studentów studiów I stopnia na kierunku International Relations and Area Studies. Ale to mu nie wystarcza – wiele czasu poświęca działalności charytatywnej. Przygotowuje posiłki dla potrzebujących, pomaga w domu dziecka, udziela się w Czerwonym Krzyżu i innych fundacjach dobroczynnych. Wykładowcy cenią jego znakomite przygotowanie do zajęć, koledzy doceniają to, że zawsze jest gotowy do pomocy.

  • Nagroda Specjalna za proekologiczne działanie zespołowe: Clean Up Odra – grupa studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Helena Gebarska z Australii, Natalia Hiler z USA i Chidubem Odera Mba z Nigerii/Włoch, choć studiują na trudnym kierunku lekarskim, stworzyli kolektyw zaangażowany w poprawę stanu Odry. Zebrali już 10 tys. kilogramów śmieci z jej brzegów! Zimą dokarmiają żyjące na brzegach ptaki (co poprawia bioróżnorodność nadrzecznej fauny), planują też kolejne działania, m.in. przygotowywanie jedzenia, ubrań i innych potrzebnych ludziom i zwierzętom rzeczy na nadchodzące miesiące.

Konkurs pod Honorowym Patronatem prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, organizuje Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. Partnerami są: KRASP, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

GaL

Dyskusja (0 komentarzy)