Aktualności
Badania
22 Marca
Opublikowano: 2022-03-22

Człowiek twórcą historii

Integracja i współpraca historyków oraz historyków sztuki z kilkudziesięciu ośrodków naukowych z całej Polski jest głównym celem projektu realizowanego przez Uniwersytet w Białymstoku. Efektem ich wspólnych działań będzie 6-tomowa publikacja, która zostanie zaprezentowana na XXI Zjeździe Historyków Polskich w 2024 roku.

Pomysłodawcami projektu „Człowiek twórcą historii” są prof. Cezary Kuklo i dr Wojciech Walczak z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Na jego realizację otrzymali finansowanie w wysokości niemal 2 mln zł w ramach ministerialnego programu „Nauka dla Społeczeństwa”. Najważniejszym celem projektu jest integracja i współpraca historyków oraz historyków sztuki z kilkudziesięciu ośrodków naukowych z Polski.

Chcemy zaakcentować aktualne potrzeby badawcze z zakresu ogólnie rozumianej humanistyki. Mają być one inspiracją do pogłębienia badań w obszarze humanistyki, a także współpracy badaczy reprezentujących różne dziedziny oraz ośrodki naukowe. Ważny jest także interdyscyplinarny kontekst naszych zamierzeń: projekt ma stać się konkretną platformą badań w zakresie humanistyki i nauk społecznych oraz współpracy z podmiotami działającymi w sferze społecznej i gospodarczej w naszym kraju, takimi jak muzea, instytucje zajmujące się sferą badań historycznych (np. IPN, archiwa). Co więcej, wszyscy jesteśmy świadkami dokonującej się rewolucji cyfrowej, stąd w projekcie planujemy jako całe środowisko historyków zastanowić się nad wykorzystaniem nowoczesnych technologii w warsztacie badawczym humanisty, np. technologie automatycznego rozpoznawania pisma pozwalają zamienić w cyfrowy tekst już nie tylko druki, ale w coraz większym stopniu także rękopisy – wyjaśnia prof. Cezary Kuklo z UwB.

Projekt zakłada opracowanie 26 różnorodnych tematów badawczych. Ich wybór nie jest przypadkowy – są efektem konkursu zorganizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego na aktualne zagadnienia badawcze, które warto podjąć. Spośród blisko 40 propozycji wybrano 26. Obejmują m.in. takie zagadnienia, jak: człowiek i praca a środowisko przyrodnicze w procesie modernizacji społecznej i gospodarczej; zmienność i stałość kultur pogranicza; ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od X wieku po współczesność; społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej w poszukiwaniu podmiotowości politycznej w XX w.

W przedsięwzięciu weźmie udział 223 naukowców, przedstawicieli głównie historii, ale również historii sztuki, historii medycyny, historii nauki, nauk społecznych, politologii i stosunków międzynarodowych. Reprezentują 25 najważniejszych ośrodków naukowych naszego kraju i 5 ośrodków zagranicznych, zajmujących się dziejami Polski. Efekty ich pracy zostaną opublikowane w 6 tomach i mają być zaprezentowane na XXI Zjeździe Historyków Polskich w Białymstoku w 2024 roku – zapowiada dr Wojciech Walczak, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XXI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich.

Białystok po raz pierwszy będzie gościł uczestników największego w Polsce kongresu historycznego. Zjazd będzie obradował przez 4 dni, od 17 do 20 września 2024 r., głównie w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. W programie znajdą się sesje plenarne, panele problemowe i warsztaty metodyczne. Organizatorzy chcą postawić nacisk na dzieje człowieka jako głównego bohatera, sprawcę procesów historycznych.

MK, źródło: UwB

Dyskusja (0 komentarzy)