Aktualności
Badania
01 Października
Opublikowano: 2021-10-01

Otwarto kolejne Centrum Dioscuri

Laboratorium Oddziaływań RNA-Białko kierowane przez prof. Gracjana Michlewskiego otwarto w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. To piąte Centrum Dioscuri uruchomione w Polsce. 

Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka realizowana wspólnie z Narodowym Centrum Nauki i finansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań. Program zakłada utworzenie i wspieranie rozwoju centrów doskonałości naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej poprzez wyłonienie w konkursach wybitnych naukowców z całego świata, którzy zdecydują się na prowadzenie badań naukowych w tym regionie. Kolejne już, piąte, takie centrum zainaugurowało działalność w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Kierownikiem Laboratorium Oddziaływań RNA-Białko jest prof. Gracjan Michlewski. Niemieckim partnerem projektu jest Juri Rappsilber z Instytutu Biotechnologii Technicznego Uniwersytetu w Berlinie. Naukowcy będą badać role komórkowe oraz charakterystykę strukturalną nowych białek wiążących RNA (RBPs) oraz interakcje między RNA i białkami. Głównym przedmiotem ich prac będą interakcje RNA-białka we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej na wirusy RNA, takie jak np. grypa.

Wirusy RNA spowodowały już kilka epidemii w XXI w. Wybuch nowej pandemii grypy albo wirusowy atak bioterrorystyczny mogą mieć katastrofalne skutki dla zdrowia publicznego oraz światowej gospodarki. Dlatego zrozumienie interakcji między gospodarzem a wirusem na poziomie komórkowym jest niezwykle istotne, aby znaleźć najlepszy sposób dezaktywacji wirusa oraz zapobiec dużym zakłóceniom i stratom – podkreśla prof. Michlewski, który pracuje obecnie także w Edynburskiej Szkole Biomedycznej na Uniwersytecie w Edynburgu w Wielkiej Brytanii, a wcześniej jako profesor nadzwyczajny w Instytucie Uniwersytetu Zhejiang i Uniwersytetu w Edynburgu w Chinach.

Centra Dioscuri powstają tam, gdzie dzięki stworzonej infrastrukturze, istnieją już warunki oraz odpowiednie środowisko do prowadzenia badań na najwyższym poziomie. Będą funkcjonować przez pięć lat, z możliwością przedłużenia o kolejnych pięć, po pozytywnej ewaluacji przeprowadzonej przez zewnętrznych ekspertów. Dotychczasowymi laureatami, a tym samym kierownikami jednostek zostali również:

  • dr Aleksandra Pekowska – Centrum Doskonałości w zakresie Ewolucyjnej i Funkcjonalnej Genomiki Astrocytów tj. specyficznych komórek w tkance nerwowej,
  • dr Grzegorz Sumara – Centrum Doskonałości przy Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,
  • dr Paweł Dłotko – Centrum Dioscuri Topologicznej Analizy Danych w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk,
  • dr Bartłomiej Wacław – Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri do badań nad fizyką i chemią bakterii w Instytucie Chemii Fizycznej PAN.

MK, źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)