Aktualności
Badania
31 Marca
Źródło: UW
Opublikowano: 2020-03-31

Prof. Stefan Dziembowski z ERC Advanced Grants

Prof. Stefan Dziembowski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał prestiżowy ERC Advanced Grant o wartości 2,4 mln euro na realizację projektu pt. „Smart-Contract Protocols: Theory for Applications”. 

Przedmiotem badań w ramach projektu PROCONTRA będą protokoły kryptograficzne, czyli algorytmy wchodzące w interakcje z inteligentnymi kontraktami (z ang. smart contracts), czyli z „informatycznymi odpowiednikami” umów prawnych. Pojęcie to pojawiło się pod koniec ubiegłego wieku, a ostatnio zyskało na popularności, głównie dzięki rozwojowi tzw. technologii blockchain, która dostarcza narzędzi do zapisywania i wykonywania tych kontraktów.

– Prostym przykładem takich protokołów może być gra w szachy, w której inteligentny kontrakt odpowiada za uczciwość rozgrywki, np. za to, żeby nie można było wykonać niedozwolonych ruchów figurami, a protokół zawiera instrukcje dla każdej ze stron dotyczącą tego, jak ma się zachowywać w celu wykonania ruchu w grze – wyjaśnia  prof. Dziembowski.

Dodaje przy tym, że w praktyce mogą być wykorzystywane znacznie bardziej skomplikowane protokoły, uwzględniające m.in. większą liczbę uczestników. Mówiąc o potencjalnych zastosowaniach protokołów wykorzystujących inteligentne kontrakty, na myśl przychodzą zwłaszcza transakcje dokonywane w tzw. internecie rzeczy, gdzie pojawia się konieczność zawierania umów między urządzeniami – bez ingerencji człowieka.

– Projekt PROCONTRA ma celu przekształcenie tej rodzącej się dziedziny w dojrzałą naukę. W szczególności celem grantu jest stworzenie teorii protokołów opartych na inteligentnych kontraktach, wraz z modelem bezpieczeństwa, formalnymi dowodami i zestawem narzędzi matematycznych służących analizie ich bezpieczeństwa. W ramach projektu będziemy też tworzyć nowe protokoły tego typu oraz analizować protokoły już istniejące. Przykładowo, będziemy się zajmować się tzw. protokołami off-chain, które służą przeniesieniu znacznej części operacji poza główny blockchain, przy zachowaniu tych samych gwarancji bezpieczeństwa – zapowiada prof. Dziembowski, pod którego kierownictwem działa na UW zespół badaczy zajmujących się kryptograficznymi aspektami cyfrowej waluty bitcoin.

Realizacja projektu PROCONTRA przyczyni się z kolei do powstania na stołecznej uczelni pierwszego w Polsce akademickiego centrum rozwoju blockchaina oraz technologii inteligentnych kontraktów.

Prof. Stefan Dziembowski już po raz drugi został laureatem grantu ERC. W 2007 roku, jeszcze jako post-doc na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, otrzymał Starting Grant na projekt „Crystography and no-trusted machines”, który realizował już na Uniwersytecie Warszawskim. Był to pierwszy grant ERC na Uniwersytecie Warszawskim. Od tamtej pory dorobek naukowców UW powiększył się o kolejnych 15 grantów, w tym 8 Starting Grants (prof. Mikołaj Bojańczyk, dr hab. Natalia Letki, prof. Piotr Sankowski, dr hab. Justyna Olko, prof. Piotr Sułkowski, prof. Marek Cygan, prof. Marcin Pilipczuk, dr Artur Obłuski), 4 Condolidator Grants (prof. Katarzyna Marciniak, prof. Mikołaj Bojańczyk, prof. Piotr Sankowski, dr hab. Anna Matysiak), 2 Advanced Grants (prof. Andrzej Udalski, prof. Stefan Dziembowski) i 1 Proof-of-Concept (prof. Piotr Sankowski).

źródło: UW

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)