Aktualności
Badania
05 Kwietnia
Źródło: www.usz.edu.pl
Opublikowano: 2022-04-05

W Szczecinie otwarto wirtualne Herbarium Stetinense

W Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego otwarto wirtualny zielnik Herbarium Stetinense. Licząca blisko 100 tysięcy pozycji kolekcja obejmuje zasuszone okazy roślin Pomorza Zachodniego.

Założone w 2013 roku Herbarium stanowi integralny system wiedzy o bioróżnorodności Pomorza Zachodniego w odniesieniu do roślin i grzybów. Składowymi pionierskiego w skali kraju projektu są: zielnik Herbarium Stetinense oraz Zachodniopomorski Atlas Rozmieszczenia Roślin i Grzybów (ZARRiG). W pracowni gromadzone są kolekcje zielnikowe oraz dane o stanowiskach gatunków roślin, grzybów i porostów. Herbarium liczy niemal 100 tysięcy pozycji, wśród nich są m.in. zbiory grzybów z Wolińskiego Parku Narodowego czy porosty Puszczy Bukowej.

Herbarium Stetinense jest czymś, czym jako uczelnia chcemy się chwalić. Historia projektu jest długa, a łączny jego koszt sięga 25 mln zł. Technologie, jakimi dysponuje pracownia herbarium, będą służyć nie tylko naukowcom z regionu Pomorza, ale i całej Polski – wyjaśnia prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pracownia Herbarium Stetinense znajduje się w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Tamtejsze zbiory są częścią większego projektu — Herbarium Pomeranicum. Tworzą go również kolekcje zgromadzone na Uniwersytecie Gdańskim i Akademii Pomorskiej w Słupsku. Przedsięwzięcie ma na celu digitalizację i udostępnienie online zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza.

W ramach Herbarium Pomeranicum zdigitalizowanych zostanie ponad 460 tys. okazów-alegatów, czyli zasuszonych rośli, owoców i preparatów pochodzących z trzech pomorskich instytucji. Jak dotąd udało się zebrać już ponad 80 tys. alegatów – przyznaje prof. dr hab. Agnieszka Popiela, kurator Herbarium Stetinense.

Dzięki realizacji projektu obniżone zostaną koszty dostępu do zasobów herbariów oraz poprawi się dostęp do dorobku polskich badaczy. Planowane jest udostępnienie informacji online o zasobach herbariów dla służb publicznych i podmiotów zajmujących się zarządzaniem zasobami środowiska. Dostęp do zasobów Herbarium Pomeranicum będzie natychmiastowy, a możliwość filtrowania wyników wyszukiwania całkowicie wyeliminuje czasochłonną procedurę kwerendy wykonywaną w formule tradycyjnej.

MK, źródło: US

Herbarium Pomeranicum

 

Dyskusja (0 komentarzy)