Aktualności
Badania
15 Stycznia
Fot. Aurelia Kołodziej
Opublikowano: 2024-01-15

ZUT wytwarza pelet o niespotykanych właściwościach

Pelet o wcześniej niespotykanych właściwościach wytwarzają naukowcy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Energia z biomasy – czyli ekologiczna i bezpieczna dla środowiska, powstaje na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Katedrze Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii kierowanej przez prof. Adama Koniuszego. W ciągu ostatnich pięciu lat powstało tu kilka nowych laboratoriów wyposażonych w nowoczesną, często unikatową w skali kraju aparaturę. Najnowszy nabytek szczecińskich badaczy to peleciarka do biomasy.

Aparatura przypominająca miniaturę lokomotywy wytwarza pelet z trocin, który następnie podawany jest do kotła, gdzie się spala i w ten sposób powstaje ciepło. Maszyna umożliwia mechaniczne przetworzenie biomasy w biopaliwo stałe z materiałów o różnej twardości, w tym m.in. z odpadów roślinnych (siano, słoma, łuski słonecznika), roślin energetycznych (wierzba, konopie włókniste, rożnik), odpadów pochodzących z sektora drzewnego (trociny) czy komunalnych (gałęzie, krzewy). Właśnie w ten sposób powstaje pelet o zupełnie nowych, niespotykanych wcześniej właściwościach.

Badacze, oprócz pomiarów wydajności energetycznej urządzeń zasilanych wykonanymi przez nich paliwami z biomasy, oceniają również ich wpływ na środowisko, badając spaliny. To bardzo ważne z punktu widzenia ochrony środowiska i ograniczenia potencjalnych źródeł smogu.

Zakupione urządzenie naukowcy zmodernizowali według własnych pomysłów. Stanowi ono teraz element linii technologicznej, a wyniki badań potwierdzają, że zaproponowany sposób konwersji biomasy spełnia oczekiwania zarówno energetyczne, jak i środowiskowe.

Emilia Kujawa, źródło: ZUT

Dyskusja (0 komentarzy)