Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje
„Forum Ksiki”
nr 1 (43) / 2009

Artystyczna okazao

Odnosz wraenie, e modsi krytycy coraz mniej rozumiej twrczo pisarzy starszej i redniej generacji. Czytajc omwienia dzie dojrzaych tak czsto natykam si na brak porozumienia krytyka z tekstem literackim, bezpodstawne zarzuty pod adresem autora, ktre si bior z niezrozumienia jego wiata, wreszcie: prby pisania komentowanej literatury na nowo – wynikajce z rnic pokoleniowych lub, co gorsza, przesanek ideologicznych. Co si tu zaamao i chyba mamy do czynienia z zerwaniem cigoci. Ale to temat na wikszy tekst.

Inna przypado krytyki literackiej w dobie medialnej masowoci to schematy. Pewien recenzent z duej gazety okreli „Biegunw” Olgi Tokarczuk jako ksik „okaza artystycznie i zajmujc problemowo”. Szukajc czego w Internecie natknem si na recenzj „Lubiewa” Michaa Witkowskiego, w ktrej ten sam krytyk nazwa t powie „okaza artystycznie i donios problemowo”. Poczuem si jak grzybiarz, ktry trafi na dwa prawdziwki i wie, e trzeba poszuka, bo na tym si nie skoczy. Uyem wyszukiwarki i oto efekty. „Barbara Radziwiwna” Witkowskiego jest, uwaga: „artystycznie okazaa i problemowo ciekawa, cho niewdziczna w lekturze”. A znowu „Esther” Stefana Chwina – „problemowo doniosa i artystycznie okazaa”.

Ale co to? Przyjrzyjmy si. Chwin to Witkowski od tyu! Przeczytajmy okrelenie „Esther” od koca a wyjdzie „Lubiewo”! Co tam, idmy dalej. Kada ksika Sieniewicza jest... jaka? „Bardziej okazaa artystycznie”. Podobnie jak „Smaki i dotyki” Ingi Iwasiw – proza „mocna i okazaa artystycznie”. Problemowo ju jednak nie. Szkoda.

Podobnie „okazaa artystycznie” jest powie „Nagrobek z lastryko” Krzysztofa Vargi. „Smakowita artystycznie, ciekawa pod wzgldem problemowym” okazuje si proza Bieczyka, Kruszyskiego i Kdzierskiego. Ale wszystkich przebija tom poetycki „Cisza” Bohdana Zadury: „spoecznie, obywatelsko wany i jednoczenie okazay artystycznie”. Uff!

Grzegorz Filip

 

 

Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje