Aktualności
Kadry
16 Lutego
Źródło: NCN
Opublikowano: 2023-02-16

Prof. Krzysztof Jóźwiak kandydatem na dyrektora Narodowego Centrum Nauki

Prof. Krzysztof Jóźwiak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest kandydatem na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Uchwałę w sprawie przedstawienia jego kandydatury Ministrowi Edukacji i Nauki podjęła Rada NCN.

Od 2015 roku na czele Narodowego Centrum Nauki stoi matematyk prof. Zbigniew Błocki. Jest drugą osobą zawiadującą tą instytucją po prof. Andrzeju Jajszczyku (sprawował funkcję w latach 2011–2015). Jego kadencja kończy się 3 marca. Zgodnie z ustawą, sternika agencji powołuje minister właściwy do spraw nauki, po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Ten ogłoszono w połowie listopada ub.r. Nabór kandydatów prowadzony był do końca grudnia. Wśród stawianych wymagań wskazano m.in. co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze naukowym lub badawczo-rozwojowym, a także posiadanie co najmniej stopnia doktora. Agencja nie ujawnia, ile osób przystąpiło do konkursu. Obecny dyrektor nie mógł wziąć w nim udziału, bo kieruje Centrum już drugą kadencję, a na więcej nie pozwala ustawa.

Postępowanie przeprowadziła komisja konkursowa, powołana przez Radę NCN. Członkowie komisji (trzy osoby spośród Rady i dwie wskazane przez ministra) na podstawie nadesłanych dokumentów przeprowadziły najpierw ocenę formalną zgłoszeń oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów, a następnie rozmowy z kandydatami. Po przedstawieniu sprawozdania komisji, Rada NCN na posiedzeniu 16 lutego zdecydowała o przedstawieniu ministrowi kandydatury prof. Krzysztofa Jóźwiaka, który uzyskał najwyższą ocenę w przeprowadzonym konkursie. O jego wyniku poinformowała na Twitterze rzeczniczka NCN Anna Korzekwa-Józefowicz.

Krzysztof Jóźwiak jest profesorem nauk farmaceutycznych, prowadzi badania z zakresu farmakologii molekularnej i chemii leków. Ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2013 roku otrzymał tytuł profesora. Obecnie kieruje Zakładem Biofarmacji i Katedrą Chemii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest również przewodniczącym uczelnianego Zespołu Merytorycznego Wsparcia Wniosków Grantowych oraz członkiem Rady Nadzorującej Centrum Transferu Wiedzy UMLub. W latach 2012–2020 był członkiem Rady NCN. Od 2018 do 2022 roku zasiadał w Radzie Naukowej Instytutu Farmakologii im. J. Maja PAN w Krakowie.

Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych cytowanych łącznie ponad 2 tys. razy. Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (m.in. program TEAM) i laureatem Nagrody Ehrlicha (UCB-Ehrlich Award for Excellence in Medicinal Chemistry) nadawanej co dwa lata przez Europejską Federację Towarzystw Chemii Medycznej za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii medycznej i chemii leków (2015).

Narodowe Centrum Nauki jest największą w Polsce agencją grantową, która finansuje badania podstawowe, czyli prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. W ciągu 11 lat działalności ogłoszono 225 konkursów, na które wpłynęły 125 993 wnioski. Przyznano 25 805 grantów na łączną sumę 12,68 mld zł. W tym roku dotacja MEiN na finansowanie badań NCN wynosi 1 mld 436 mln zł.

Mariusz Karwowski

Dyskusja (0 komentarzy)