Aktualności
Konferencje
18 Października
Opublikowano: 2021-10-18

W weekend konferencja nt. zdrowia psychicznego studentów i doktorantów

W najbliższy weekend odbędzie się ogólnopolska konferencja zdrowia psychicznego „Zdrowie w Twojej głowie”. W wydarzeniu skierowanym do studentów i doktorantów można uczestniczyć online.

Według Narodowego Testu Zdrowia, przeprowadzonego w 2020 roku, co 10 ankietowany ma zdiagnozowaną depresję, aż jedna czwarta Polaków określa swój stan zdrowia psychicznego jako gorszy od swoich rówieśników, a prawie co trzeci – wskazuje na nadmierne wyczerpanie pracą, mające skutki psychiczne oraz somatyczne. Raport Centrum Analiz NZS, dotyczący wsparcia psychologicznego na polskich uczelniach, wskazuje z kolei, że aż 64% ankietowanych studentów uznaje dostęp do pomocy psychologicznej za niewystarczający.

Zwrócenie uwagi na pogarszający się stan zdrowia psychicznego Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem grupy studentów i doktorantów, a także popularyzowanie tematyki dobrostanu psychicznego oraz równego i powszechnego dostępu do pomocy psychologicznej, jest głównym celem konferencji „Zdrowie w Twojej głowie”. Organizują ją w ten weekend Niezależne Zrzeszenie Studentów, Koło Badań Psychologicznych „Experior” Uniwersytetu Gdańskiego oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Pierwszego dnia, 23 października, zaplanowano trzy panele poświęcone m.in. kondycji psychicznej Polaków oraz dostępowi do opieki psychologicznej w kraju. Kolejnych pięć paneli w niedzielę 24 października (m.in. diagnoza przyczyn trudności psychicznych wśród młodych naukowców; stres, depresja, wypalenie zawodowe – perspektywa doktorantek i doktorantów). Na zakończenie odbędzie się debata społeczna „Problemy opieki psychologicznej w Polsce oraz potencjalne rozwiązania”.

Konferencja odbędzie się w formule zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams. Szczegółowy program na stronie: nzs.org.pl/zdrowiewtwojejglowie. Patronem medialnym wydarzenia jest „Forum Akademickie”.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)