Aktualności
Konkursy
06 Kwietnia
Opublikowano: 2021-04-06

Do 11 maja nabór zgłoszeń do programu stypendialnego dla badaczek

Po raz 21. polskie badaczki mogą zdobyć wyjątkowe stypendia naukowe – ruszył nabór zgłoszeń do Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

Program skierowany jest do kobiet, będących zarówno na początkowym, jak i zaawansowanym etapie prac badawczych, i aktywnie działających w zakresie szeroko pojętych nauk o życiu. Mają one możliwość prezentacji i promocji swoich osiągnięć naukowych oraz otrzymania rocznego stypendium. Aplikacje można składać online do 11 maja br.

17-osobowe jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej wyróżni 6 badaczek, przyznając: 3 stypendia habilitacyjne po 35 tys. zł2 stypendia doktoranckie po 30 tys. zł i 1 stypendium magisterskie w wysokości 20 tys. zł. Dodatkowo wszystkie stypendystki Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki  otrzymują stypendia konferencyjne Ministerstwa Edukacji i Nauki, dzięki którym będą mogły promować swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach naukowych na terenie Europy. Oficjalne ogłoszenie nazwisk stypendystek 21. edycji programu planowane jest na październik.

W Polsce jest wiele ambitnych i zdolnych naukowczyń, które potrzebują wsparcia, aby rozwijać potencjał naukowy i promować wyniki swoich badań. Dalsze wspieranie kobiet w nauce jest  szczególnie ważne teraz, w czasie trwającej już ponad rok pandemii SARS-CoV-2, gdy rola nauk o życiu jest tak kluczowa. Chcemy docenić oraz promować ich pracę, wzmacniając tym samym reprezentację kobiet w świecie nauki – mówi prof. Ewa Łojkowska, przewodnicząca jury polskiej edycji Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem strony www.forwomeninscience.com. Znajduje się tam m.in. regulamin, który określa zasady, warunki i kryteria aplikacji. Badaczki mogą zgłaszać swój dorobek naukowy w trzech kategoriach: habilitacyjnej, doktoranckiej i magisterskiej, opisując swój warsztat naukowy, uzyskane wyniki  oraz plany dotyczące realizacji badań w obszarze nauk o życiu, m.in. medycyny, biologii, fizyki, chemii, biotechnologii.

Do programu mogą się zgłaszać badaczki, które mieszkają w Polsce, a w roku wypłacania nagrody (2022) nie osiągną 26. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek. Regulamin zgłoszeń przewiduje możliwość wydłużenia o dodatkowy rok wyznaczonej granicy wiekowej w przypadku kandydatek, które w trakcie pracy naukowej, przebywały na urlopie macierzyńskim (odpowiednio w przypadku magistrantek do 27. roku życia, w przypadku doktorantek do 33. roku życia i w przypadku habilitantek do 41. roku życia).

W dotychczasowych dwudziestu edycjach programu stypendia przyznano 105 wybitnym badaczkom pracującym w Polsce. Wyniki ubiegłorocznej edycji zostaną ogłoszone w kwietniu, podczas wydarzenia online.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)