Aktualności
Konkursy
23 Października
Oliwia Aziz, inicjatorka kampanii #niezamłodzi
Opublikowano: 2022-10-23

Laury Uniwersyteckie rozdane!

Studenci uniwersytetów: Warszawskiego, Szczecińskiego i Jagiellońskiego zostali tegorocznymi zdobywcami Laurów Uniwersyteckich. Uroczysta Gala odbyła się w sobotę, 22 października, w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Gala Laurów Uniwersyteckich to wspólne przedsięwzięcie wszystkich studentów uniwersytetów klasycznych w Polsce. Jej ideą jest wskazywanie inicjatyw, osób czy organizacji, które wspierają działalność studentów. W tym roku odbyła się siódma edycja plebiscytu. Laureatów wyłoniono w dziewięciu kategoriach:

  • Projekt naukowy – Matematyka w obiektywie (Uniwersytet Szczeciński)

To międzynarodowy konkurs popularyzujący matematykę za pomocą fotografii. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2010. Projekt obejmuje: konkurs fotograficzny, badania naukowe w obszarach dydaktyki matematyki i komparatystyki mediów, publikacje poznawcze i dydaktyczne, konferencje, wystawy, wykłady otwarte oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Celem projektu jest budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o niej. Nadanie nazwy (tytułu) zmienia kategorię pracy z fotografii, która przemawia wyłącznie obrazem na parę (zdjęcie, tekst), która nadaje pracy sens poznawczy. Od roku 2015 przyznawana jest nagroda specjalna – Prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego – za zdjęcie z najciekawszym opisem matematycznym.

  • Projekt społeczny – Kampania LGBTQ+ (Uniwersytet Warszawski)

Kampania zwróciła uwagę na to, że wszystkie osoby tworzące wspólnotę Uniwersytetu Warszawskiego są równe, a cała społeczność jest silna swoją różnorodnością. Akcja miała na celu również zwiększenie świadomości oraz popularyzację wiedzy na temat osób LGBTQ+. Przedstawiała autentyczne historie osób studiujących na UW, które z pełną otwartością opowiadały o swojej tożsamości oraz emocjach. Ponadto w inicjatywie wzięli udział również pracownicy i pracownice uczelni, dzięki czemu podkreślono rolę podejmowanych działań równościowych. Akcja wpisuje się w szereg kampanii społecznych podejmowanych przez Zarząd Samorządu Studentów UW, których celem jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz tworzenia wspólnoty akademickiej jako środowiska otwartego, inkluzywnego i tolerancyjnego.

  • Projekt prostudencki – Rights for US (Uniwersytet Szczeciński)

Projekt polegający na uświadomieniu studentów z zakresu ich praw i obowiązków. Kluczowe działania wdrażane w projekcie mają wpływ na jakość i świadomość studiowania. Innowacyjne podejście do tematyki praw i obowiązków studenta wpływa na poprawę jakości studiowania i życia studentów, w szczególności dzięki zwiększeniu ich świadomości w tym obszarze, co w bezpośredni sposób przekłada się na realizację toku studiów.

  • Projekt kulturalny – Gala Aktywności Studenckiej Gryfy Samorządności (Uniwersytet Szczeciński)

Uczelniana uroczystość, w trakcie której studenci nagradzani są za swoje osiągnięcia i twórczość artystyczną, prospołeczną, naukową oraz sportową. Wyróżnienia otrzymują również pracownicy uczelni w takich kategoriach, jak Mentorzy Wydziałów, Przyjaciel Studentów, Przyjazny Dziekanat czy Przyjazny Akademik. W ramach wydarzenia docenione zostają także jednostki wspierające i współpracujące ze studentami. Gala to również okazja do zaprezentowania talentów uzdolnionych żaków – podczas ubiegłorocznej zagrała Gosia Romanowska znana pod pseudonimem Gree.

  • Projekt sportowy – Wielkie MORSOWANIE (Uniwersytet Warszawski)

To projekt mający pokazać zalety zyskującej popularność aktywności na chłodne dni. W listopadzie ubiegłego roku nad Jeziorkiem Czerniakowskim na warszawskim Mokotowie grupa śmiałków zebrała się, by wkroczyć na nieznane wody niczym piraci z pewnej znanej serii filmów. Część z nich już wcześniej podejmowała próby poskromienia mroźnych wód, natomiast dla innych była to pierwsza „walka” z żywiołem. Każdy uczestnik wydarzenia mógł poczuć adrenalinę na własnej skórze. Ochotnicy, którzy podołali zadaniu byli zachwyceni i – co ważne – chętni i gotowi, aby jeszcze raz próbować walczyć z granicą własnych wytrzymałości.

  • Projekt dydaktyczny – ABC Studenta, czyli podróż w głąb swoich możliwości (Uniwersytet Jagielloński)

Inicjatywa, dzięki której studenci mogą przyswoić i następnie wykorzystać w praktyce wiedzę o metodach efektywnej nauki, zapoznać się z funkcjonowaniem uczelni, rozpocząć działalność w kołach naukowych i organizacjach pozarządowych, udoskonalić umiejętności miękkie oraz spotkać się z władzami uczelni i przewodniczącymi organizacji studenckich. W pierwszej części, która była realizowana w formie asynchronicznej, został nagrany 10-odcinkowy cykl filmów szkoleniowych z efektywnej nauki. W części online trenerzy umiejętności miękkich i samorządowcy zapoznają studentów z funkcjonowaniem uczelni i prowadzą warsztaty z udoskonalania umiejętności miękkich. Natomiast w części stacjonarnej, podczas targów kół naukowych i organizacji studenckich, uczestnicy szkoleń mogą nauczyć się, w jaki sposób przełożyć zdobytą wcześniej wiedzę na praktykę.

  • Uniwersytet perspektyw – #niezamłodzi (Uniwersytet Warszawski)

Kampania ma na celu propagowanie stwarzania młodym osobom możliwości rozwoju na różnych płaszczyznach bez dyskryminacji ze względu na wiek oraz otwarcie drogi młodym w ich dążeniach do celu. Inicjatorzy zachęcają społeczność akademicką do tego, by wspierała młodzież w ich działaniach, a także inspirują młode osoby do podejmowania wyzwań i wiary we własne możliwości. Aktywna postawa i udział w wielu przedsięwzięciach mają przyczyniać się do zwiększenia samoświadomości kolejnych pokoleń i tym samym stać się szansą na stworzenie innowacyjnej przyszłości.

  • EKO projekt – Green Days UW (Uniwersytet Warszawski)

Akcja ekologiczna, która powstała w odpowiedzi na postęp Uniwersytetu Warszawskiego w zielonej polityce. Rozpoczęła się od powstania Zielonej Strefy na małym dziedzińcu przy budynku Samorządu Studentów UW. Stworzono miejsce spotkań, odpoczynku, w którym zarówno osoby studiujące, jak i pracownicy i pracownice uczelni mogli usiąść i skorzystać z otoczenia licznych drzew, krzewów oraz roślin kwiatowych. Amatorzy kuchni mogli skorzystać ze świeżych ziół i przypraw, które dostępne były do zerwania w strefie. Kwietne otoczenie było również sprzyjające dla owadów. W budynku Samorządu Studentów UW powstał punkt, w którym zainteresowane osoby mogły oddać zużyty olej, który był później przerabiany na mydło. Kampanię przeprowadzono w mediach społecznościowych, a jej finałem była organizacja ekokina plenerowego w ogrodzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

  • Media uniwersyteckie – Uniwerek.TV (Uniwersytet Warszawski)

Uniwerek.TV to studencka telewizja działająca przy Zarządzie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz codziennej działalności medialnej, podczas tworzenia reportaży, artykułów, relacji zdjęciowych etc., tworzą liczne wydarzenia, które posiadają ogólnopolski rozgłos takie jak: Stage4YOU oraz Konferencja Mediów Studenckich. Uniwerek.TV odpowiada za realizację live największych wydarzeń organizowanych przez ZSS UW, jak np. JUWenalia czy debaty.

Gala zwieńczyła IV Zjazd Forum Uniwersytetów Polskich – autonomicznego porozumienia samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Gospodarzem był Uniwersytet Warszawski, a imprezę zorganizował Samorząd Studentów UW.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)