Aktualności
Konkursy
29 Grudnia
Opublikowano: 2022-12-29

Nagrodzono najlepsze prace poświęcone społeczeństwu obywatelskiemu

Autorzy prac obronionych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytecie w Białymstoku i Uniwersytecie Rzeszowskim zdobyli główne nagrody w konkursie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

To już druga edycja konkursu, którego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat roli społeczeństwa obywatelskiego, popularyzacja wiedzy w tej dziedzinie oraz promowanie wysokiej jakości prac magisterskich i rozpraw doktorskich z tego zakresu. Udział mogli wziąć absolwenci szkół wyższych i autorzy rozpraw doktorskich, którzy obronili swoje prace w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2022 r.

Wpłynęło w sumie 28 prac, w tym 17 magisterskich i 11 doktorskich. Kapituła brała pod uwagę ich merytoryczną jakość, nowatorski i twórczy charakter oraz poziom edytorski. Laureatów ogłoszono w trakcie dorocznej konferencji Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, która odbyła się pod hasłem „5 lat NIW. Nowe szanse dla trzeciego sektora”.

Wśród prac magisterskich I miejsce zdobył mgr Sebastian Medoń z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Kontrowersje wokół zjawiska smogu. Rola aktywistów (oraz ich sprzymierzeńców) w konstytuowaniu wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza. Studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, promotor: dr hab. Jacek Gądecki). II miejsce zajął mgr Dariusz Kotlarz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Znaczenie kompetencji przedsiębiorczych w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi w Polsce, promotor: dr hab. Krzysztof Machaczka, prof. UEK), zaś III miejsce – mgr Magdalena Kożuch z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Gospodarka finansowa organizacji pozarządowych na przykładzie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, promotor: dr Aneta Wszelaki).

W kategorii najlepszych rozpraw doktorskich I miejsce przyznano ex aequo: dr Emilii Jakubowskiej z Uniwersytetu w Białymstoku (Wychowanie obywatelskie w procesie edukacji wczesnoszkolnej, promotor: dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB) oraz dr. Krzysztofowi Jamrożemu z Uniwersytetu Rzeszowskiego (Funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego w społeczeństwie obywatelskim na przykładzie województwa podkarpackiego, promotor: ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR). III miejsce zajęła dr Emilia Lewicka-Kalka z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (Osoby starsze jako współtwórcy polityki senioralnej. Pedagogiczna analiza funkcjonowania rad seniorów w Polsce, promotor: prof. dr hab. Adam A. Zych, promotor pomocniczy: dr hab. Aleksandra Błachnio, prof. UKW).

Organizatorzy zapowiedzieli już trzecią edycję konkursu, która zostanie ogłoszona pod koniec I kwartału przyszłego roku.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)