Aktualności
Konkursy
27 Grudnia
Opublikowano: 2023-12-27

Najlepsze prace z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji

Autorzy prac obronionych na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zostali laureatami IX ogólnopolskiego Konkursu im. prof. Romana Głowackiego. Nagradzane są w nim najlepsze prace magisterskie i licencjackie z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji.

Organizatorem konkursu jest Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu. W IX edycji wyróżniono w sumie dziewięć prac.

W kategorii prac magisterskich zwyciężczynią została mgr Klaudia Dłużyńska za pracę „Decyzje pozakupowe na rynku odzieżowym. Jak używamy i utylizujemy odzież?” napisaną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Wrocławiu (promotor: dr hab. Barbara Borusiak).

Drugie miejsce zajęli ex aequo: mgr Jakub Maciejewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu („Wykorzystanie neuromarketingu w ocenie materiałów promocyjnych przedsiębiorstwa na przykładzie reklam Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.”, promotor dr hab. Jan Mikołajczyk) i mgr Natalia Tarka z Collegium da Vinci („Udoskonalenie oraz propozycja nowych rozwiązań dla strony internetowej gabinetu Mandala Massage Clinic”, promotor: dr Beata Zamorska).

Autorkę i autora dwóch kolejnych prac uhonorowano ex aequo trzecim miejscem: mgr Lucyna Róg-Wolska z Collegium da Vinci („Budowanie marek osobistych lokalnych polityków w mediach społecznościowych na przykładzie publicznych profili facebookowych prezydentów pięciu największych polskich miast”, promotor: dr Mateusz Karatysz) i mgr Mikołaj Zając z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu („Determinanty atrakcyjności usług miejskiej komunikacji publicznej na przykładzie miasta Poznania”, promotor: dr hab. Barbara Borusiak).

W kategorii prac licencjackich za najlepszą uznano pracę Mikołaja Gareckiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego („Postawy młodych konsumentów wobec praktyk greenwashingowych komunikowanych na etykietach”, promotor: dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka).

Drugie miejsce zajęła Amelia Stanisławska z Politechniki Gdańskiej („Projekt wykorzystania narzędzi Google do tworzenia skutecznej cyfrowej kampanii reklamowej dla firmy X”, promotor: dr hab. Edyta Gołąb-Andrzejak), a trzecie ex aequo: Julia Gałka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu („Wpływ postaw konsumenckich na wybór między handlem tradycyjnym a e-commerce przy zakupie dóbr luksusowych”, promotor: dr Andrzej Szymkowiak) i Roksana Prantel z Politechniki Lubelskiej „Zastosowanie wybranej metody neuroobrazowania w badaniach decyzji konsumenckich”, promotor: dr inż. Jan Laskowski).

GaL

Dyskusja (0 komentarzy)