Aktualności
Konkursy
30 Września
Opublikowano: 2020-09-30

Ogłoszono laureatów Konkursu o Nagrodę Siemensa

Naukowcy z Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL zdobyli Nagrodę Siemensa dla zespołów badawczych. Uhonorowano także absolwentów za prace z zakresu automatyki i robotyki oraz elektrotechniki.

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens, służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce oraz absolwentów uczelni wyższych. Do konkursu zgłaszane są prace związane z zakresem działalności firmy Siemens. Spośród zgłoszeń z całej Polski jury wybrało najlepsze prace, które mają szansę na wdrożenie i praktyczne wykorzystanie dzięki wsparciu firmy Siemens – fundatora nagrody.

W XXV edycji konkursu Nagrodę badawczą otrzymali: mgr inż. Piotr Dukalski, dr inż. Bartłomiej Będkowski, dr inż. Tomasz Wolnik, mgr inż. Tomasz Jarek z Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, za pracę pt. Silnik do zabudowy w kołach samochodów elektrycznych o zwiększonej gęstości mocy.

Nagrody promocyjne przyznano:

  • dr inż. Sandrze Lepak-Kuc z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej za pracę doktorską pt. Technologia wytwarzania przewodów elektrycznych z domieszkowanych włókien z nanorurek węglowych;
  • dr. inż. Patrickowi Strankowskiemu z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej za pracę doktorską pt. Sensorless Five-Phase Induction Motor Drive with Inverter Output Filter and Fault Detection Possibility.

Wyłoniono także laureatów X Konkursu o Nagrodę Siemensa dla absolwentów w zakresie automatyki i robotyki.

Nagroda I stopnia:

  • mgr inż. Fabian Bogusz z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za pracę magisterską pt. Próbkowanie oszczędne w obrazowaniu dyfuzji metodą rezonansu magnetycznego na potrzeby oceny właściwości mikrostruktury mózgu.

Nagroda II stopnia:

  • inż. Emil Andrzej Szmit z Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej za pracę inżynierską pt. Projekt sterownika analogowo-cyfrowego wykorzystującego mikroprocesor Atmel.

Nagroda III stopnia:

  • inż. Dominik Trocki z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej za pracę inżynierską pt. Opracowanie sterowania ręcznego oraz zrobotyzowanego stanowiska lakierniczego.

Poznaliśmy także zwycięzców IV Konkursu o Nagrodę Siemensa dla absolwentów w zakresie elektrotechniki.

Nagroda I stopnia:

  • mgr inż. Krzysztof Woźny z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za pracę magisterską pt. Inteligentne narzędzia zarządzania rozproszonymi źródłami i magazynami energii elektrycznej.

Nagroda II stopnia:

  • inż. Jakub Tumidajski z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej za pracę inżynierską pt. Comparative CFD Analysis of Vertical Axis Wind Turbines.

Nagroda III stopnia:

  • mgr inż. Tomasz Święchowicz z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej za pracę magisterską pt. Opracowanie modelu eksperymentalnego modułowego 4-gałęziowego przekształtnika typu T w zastosowaniu do niskonapięciowego stopnia DC/AC przetwarzania energii Transformatora Energoelektronicznego.

źródło: PW

Dyskusja (0 komentarzy)