Aktualności
Konkursy
18 Czerwca
Źródło: arch. prywatne
Opublikowano: 2020-06-18

Pierwszy laureat MOZARTA

Dr hab. Karol Nartowski z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu został pierwszym laureatem międzynarodowego dwustronnego konkursu MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze.

Naukowiec z Katedry Technologii Postaci Leku na Wydziale Farmaceutycznym UM we Wrocławiu otrzyma ponad 1 mln zł na realizację projektu „Polimorfizm w kokryształach przez eksperyment i teorię”. Badania będą prowadzone we współpracy z Priv.-Doz. Dr. Doris E. Braun z Uniwersytetu w Inssbrucku. Dzięki współpracy polskich i austriackich naukowców w ramach jednego projektu możliwe będzie kompleksowe zrozumienie procesów powstawania kokryształów zarówno w teorii, jak i poprzez zastosowanie eksperymentalnych metod syntetycznych, a także określenie właściwości otrzymanych kokryształów. W oparciu o otrzymane wyniki opracowane zostaną wytyczne określające metody kontrolowanego poszukiwania kokryształów oraz ich odmian polimorficznych.

– Kokryształy farmaceutyczne są obiecującymi materiałami złożonymi z dwóch lub więcej cząsteczek, z których co najmniej jedną stanowi lek. Cieszą się coraz większym zainteresowaniem, ponieważ umożliwiają modyfikację ważnych właściwości farmaceutycznych materiałów, tj. stabilności, ściśliwości, smaku lub rozpuszczalności, co z kolei może poprawić wchłanianie leku w organizmie. Modyfikacje te stanowią atrakcyjne rozwiązanie w projektowaniu nowatorskich, ulepszonych leków zarówno z perspektywy akademickiej, jak i przemysłowej, gdyż nie zmniejszają terapeutycznych korzyści leków – tłumaczy wrocławski naukowiec.

Dodaje, że współcześnie poszukiwanie i synteza kokryształów w znacznej mierze opiera się na metodzie „prób i błędów” z wykorzystaniem kilku opisanych technik eksperymentalnych. Wcześniejsze badania miały na celu poszukiwanie nowych kokryształów i niewielką uwagę poświęcały możliwości występowania polimorfizmu w kokryształach, tj. układów o takim samym składzie lecz różnym, przestrzennym rozmieszczeniu cząsteczek w krysztale. A to w znacznym stopniu może wpływać na właściwości i skuteczność postaci leku.

Konkurs MOZART przeprowadza Narodowe Centrum Nauki przy współpracy z agencją Austrian Science Fund (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, FWF). W konkursie można sfinansować wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne niezbędne wydatki związane z realizacją projektu. Budżet całego przedsięwzięcia wynosi 5,5 mln zł, a jego adresatami były polskie zespoły badawcze, które wspólnie z austriackimi partnerami mogły ubiegać się o sfinansowanie projektu. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może zostać uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, a zaplanowane badania muszą zostać zrealizowane w ciągu 24 lub 36 miesięcy.

MK, źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)