Aktualności
Konkursy
19 Czerwca
Opublikowano: 2024-06-19

Ponad 100 mln zł na innowacyjne badania z potencjałem aplikacyjnym

Ponad 101 mln zł na założenie zespołu i prowadzenie w Polsce innowacyjnych badań z potencjałem aplikacyjnym otrzymają laureaci pierwszego konkursu FIRST TEAM. Listę 27 beneficjentów ogłosiła Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. 

Działanie FIRST TEAM ma na celu wsparcie projektów ukierunkowanych na innowacyjne badania naukowe o dużym potencjale wdrożeniowym, pomoc w osiągnięciu samodzielności naukowej poprzez prowadzenie zespołu badawczego, a także rozwój naukowej współpracy międzynarodowej i współpracy z podmiotami gospodarczymi działającymi w Polsce. Ponadto ma zwiększyć konkurencyjność polskich wniosków składanych do konkursów European Research Council.

Finansowanie można otrzymać na prace badawczo-rozwojowe, które przyczynią się do rozwiązywania bieżących lub zmieniających się problemów naukowych mających znaczenie dla globalnego rynku lub wnoszących znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed społeczeństwem. Zakres tematyczny projektów nie jest ograniczony do poszczególnych dziedzin nauki, lecz odnosi się do priorytetów ujętych w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Finansowanie nie obejmuje badań podstawowych.

Do pierwszego naboru zgłoszono 202 wnioski z 68 organizacji badawczych. Dofinansowanie na łączną kwotę 101 361 052 złotych otrzymało 27 projektów (współczynnik sukcesu: 13,36%). Najwięcej realizowanych będzie na Uniwersytecie Jagiellońskim (5), Politechnice Wrocławskiej (3) i Uniwersytecie Warszawskim (3). Wśród beneficjentów jest osiem uczelni, osiem instytutów Polskiej Akademii Nauk, jeden instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dofinansowanie w maksymalnej kwocie 4 mln zł otrzymały dwa projekty:

  • Inteligentne farby luminescencyjne wrażliwe na zmiany temperatury i ciśnienia do zaawansowanych zastosowań (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk);
  • Ultrastabilne lasery impulsowe pokrywające zakres spektralny od bliskiej do dalekiej podczerwieni (Politechnika Wrocławska).

Najwyżej oceniono dwa przedsięwzięcia:

  • Nowatorskie zastosowania metod przetwarzania sygnałów w celu usprawnienia działania sensorów kwantowych (Instytut Fizyki PAN);
  • Nieinwazyjny sensor do wykrywania materiałów niebezpiecznych w środowisku wodnym (Uniwersytet Jagielloński).

Dzięki przyznanym środkom zostaną zbudowane nowe zespoły badawcze złożone z młodych naukowców, doktorantów oraz studentów wyłonionych w drodze otwartego konkursu oraz możliwy będzie zakup aparatury niezbędnej do realizacji projektu. Nagrodzone projekty reprezentują różne dziedziny nauki i są ukierunkowane na innowacyjne badania naukowe o potencjale aplikacyjnym. W każdym projekcie planowana jest współpraca z zagranicznym partnerem naukowym i krajowym partnerem gospodarczym, przy czym wsparcie finansowe udzielone zostało wyłącznie wnioskującej organizacji badawczej z Polski.

MK

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dyskusja (0 komentarzy)