Aktualności
Konkursy
28 Sierpnia
Opublikowano: 2023-08-28

Ponad sto osób skorzysta z alternatywnej ścieżki uzyskania stopnia doktora

Nie sto, jak pierwotnie planowano, ale 116 wniosków zakwalifikowano wstępnie do finansowania w tegorocznej edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. Ministerstwo Edukacji i Nauki nie wyklucza, że i ta liczba zostanie jeszcze zwiększona. 

„Doktorat wdrożeniowy” to program Ministerstwa Edukacji i Nauki, będący alternatywną drogą uzyskania stopnia doktora. Skierowany jest do osób, które chcą łączyć rozwój kariery naukowej z pracą zawodową poza uczelnią. Głównym założeniem jest przygotowanie rozprawy, w efekcie której rozwiązany zostaje problem (niekoniecznie technologiczny), z jakim zmaga się dane przedsiębiorstwo. Dlatego doktorat w tej wersji powstaje pod okiem dwóch promotorów: naukowego i wskazanego przez pracodawcę oraz w dwóch miejscach: na uczelni lub instytucie i w firmie. Jego autor otrzymuje również podwójną pensję: z ministerialnego stypendium (początkowo 3450 zł, a po pozytywnej ocenie śródokresowej 4450 zł) i z etatu w firmie. Rozprawa musi powstać w ciągu czterech lat.

Tegoroczna, siódma, edycja przedsięwzięcia jest pierwszą realizowaną w zmienionej formule – z ograniczeniem liczby zgłoszeń do maksymalnie 30 z jednej instytucji. Pierwotnie zakładano sfinansowanie stu wniosków. Jednak z uwagi na wysoką jakość zgłoszonych do programu projektów badawczych, minister podjął decyzję o zwiększeniu tego limitu do 116. Liderem pod względem liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków jest Politechnika Warszawska (11). Ponadto po 10 projektów realizowanych będzie na Politechnice Śląskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a 9 – na Politechnice Poznańskiej. W sumie w tej edycji wyłoniono projekty z 38 uczelni i instytutów. Mając na uwadze charakter programu oraz jego znaczenie dla otoczenia społeczno-gospodarczego, resort nie wyklucza możliwości dalszego zwiększenia liczby aplikacji, które mogą zostać rekomendowane do finansowania.

Z alternatywnej ścieżki uzyskania stopnia doktora skorzystało już ponad 2,7 tys. osób. Program uruchomiono w maju 2017 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie firm na kadrę naukową zaangażowaną w projekty badawczo-rozwojowe. Obok powstania Sieci Badawczej Łukasiewicz i wprowadzenia ulgi B+R, to właśnie doktoraty wdrożeniowe miały być jednym z filarów krajowej polityki innowacyjności. Program składa się z trzech modułów: podstawowego; dodatkowego („Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja”), w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem; oraz kolejnego, wprowadzonego w ub.r. – „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia”, który dotyczy rozpraw w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

MK

Lista wnioskodawców zakwalifikowanych do programu „Doktorat wdrożeniowy 2023”

Dyskusja (0 komentarzy)