Aktualności
Konkursy
25 Lipca
Opublikowano: 2020-07-25

Poznaliśmy studenckich noblistów

Badacze kosmosu, członkowie międzynarodowych zespołów badawczych, artyści, młodzi dziennikarze oraz autorzy naukowych monografii – dziewięcioro wybitnych studentów reprezentujących różne obszary nauki i sztuki zdobyło statuetki Studenckiego Nobla. Gala Finałowa, w której uczestniczył minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek, odbyła się 24 lipca.

Konkurs Studencki Nobel organizowany jest od 2009 r. przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. To jedyny ogólnopolski konkurs stypendialny w pełni tworzony przez organizację studencką. Umożliwia wyróżniającym się studentom prezentację osiągnięć naukowych i artystycznych. Laureaci wybierani są na podstawie kryteriów, wśród których znajdują się m.in.: oceny ze studiów, aktywność naukowa, społeczna oraz artystyczna, współpraca z prasą naukową oraz działalność w samorządzie studenckim i organizacjach studenckich. W konkursie mogą udział brać zarówno studenci uczelni publicznych, jak i niepublicznych. Uczestnicy co roku zaskakują publikacjami w czasopismach naukowych w Polsce i za granicą, udziałem w pracach badawczych czy też reprezentowaniem uczelni na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. W tym roku najlepsi studenci zmierzyli się w aż dziewięciu kategoriach. Komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele 6 polskich uczelni, wybrała laureatów:

  • Adam Cieślik (Uniwersytet Jagielloński) – Fizyka i Astronomia
  • Sandra Wawrzyniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Dziennikarstwo i literatura
  • Agata Binienda (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) – Nauki przyrodnicze i energetyka
  • Juliusz Bojarczuk (Politechnika Warszawska) – Nauki Techniczne
  • Szymon Ogryzek (Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie) – Sztuka
  • Anna Suska (Uniwersytet Warszawski) – Nauki Społeczne
  • Magdalena Lubaś (Uniwersytet Jagielloński) – Nauki Ekonomiczne
  • Magdalena Nowak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) – Działalność społeczna
  • Krzysztof Kotowski (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu) – Medycyna i Farmacja

Tegoroczna, jedenasta już, edycja konkursu odbyła się pod hasłem „Daj się (d)ocenić!”. Zamiarem organizatorów było docenienie wkładu młodych badaczy, twórców i społeczników w rozwój polskiej nauki i kultury, a jednocześnie stworzenie platformy do zaprezentowania i oceny ich osiągnięć.

− Jestem przekonany, że znalezienie się w gronie studenckich noblistów to pierwszy krok do tego, by w przyszłości aktywnie uczestniczyć w budowaniu polskiej nauki – podkreślił minister Wojciech Murdzek.

źródło: MNiSW

Dyskusja (0 komentarzy)